Tilapäisliittymät rakentamisessa

Kun olet rakentamassa ja tarvitset sähköä jo rakentamisen aikana, on yksi vaihtoehto ns. tilapäisliittymä. Ensisijaisesti kannattaa kuitenkin aina tehdä pysyvä liittymissopimus.

Tilapäisliittymästä tehdään kirjallinen liittymissopimus, ja se laskutetaan tapauskohtaisesti. Tilapäisten liittymien liittymismaksua ei palauteta liittyjälle.

Tilapäisen liittymissopimuksen maksimivoimassaoloaika on kaksi vuotta sähköntoimituksen alkamispäivästä. Sopimus päättyy tämän ajan kuluttua ilman erillistä irtisanomista. Mikäli liittymää halutaan käyttää tämän jälkeen, on tilapäinen liittymä muutettava pysyväksi liittymäksi maksamalla hinnaston mukainen liittymismaksu.

Jos tilapäinen liittymä ei sijaitse olemassa olevan sähköverkon välittömässä läheisyydessä, joudutaan rakentamaan tilapäinen liittymisjohto. Tilapäinen liittymisjohto tehdään kokonaisuudessaan laskutyönä. Liittyjä voi rakentaa tilapäisen liittymisjohdon hallinnassaan olevan alueen osalta. Tällöin liittymän mittaus ja pääsulakkeet sijoitetaan liittyjän rakentaman johdon alkupäähän.

Tapauksissa, joissa tarvittavaa sähkötehoa ei voida antaa pienjänniteverkosta tai työmaan sähkölaitteet voivat häiritä muiden liittyjien sähkönkäyttöä, tilapäisliittymä toteutetaan keskijänniteliittymänä. Työmaa-aikaisen muuntamon hankinta ja käyttö kuuluvat liittyjän vastuulle.

Mikäli ennalta tiedetään sähkönkäyttötarpeen jäävän lyhytaikaiseksi kuten rakennustyömailla, huvitilaisuuksissa, yms., ei liittymismaksua peritä.

Lisätiedot ja tilaukset:

Jarno Ala-Kokko,
puh. (02) 436 2912

Ota yhteyttä