Tietoa rakentajille


Kun olet rakentamassa uutta kiinteistöä, lue nämä ohjeet huolella.

Liittymisehdot

Naantalin Energia Oy:n sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan yleisiä liittymisehtoja (LE2014), jotka ovat tulostettavissa alla olevasta PDF-dokumentista.

Liittymisehdot LE2014
33 KB, päivitetty 26.5.2015

Liittymissopimus

Liittymissopimus on Naantalin Energian ja liittyjän välinen sopimus. Liittymissopimuksella liittyjä saa oikeuden liittyä Naantalin Energian sähköjakeluverkkoon.

Asioita, jotka liittyjän on hyvä selvittää ennen liittymissopimuksen tekemistä:

  • Rakennuksen tarkka sijainti: kylä/kaupunginosa, talo/kortteli, tila/tontti
  • Rakennuksen koko ja sijoittuminen tontille (piirustukset)
  • Mittauskeskuksen sijoituspaikka
  • Lämmitysmuoto
  • Pääsulakkeiden koko

Liittymismaksu

Liittymismaksu määräytyy liittymän sijainnin ja pääsulakkeiden koon mukaan Naantalin Energian liittymien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Kytkentämaksu, liittymisjohto ja mittauskeskus eivät sisälly liittymismaksuun. Liittymismaksun perusteet ovat alla olevassa dokumentissa.

Liittymismaksun Peruste
86 KB, päivitetty 15.5.2014

Liittymisjohto

Liittymisjohto on liittymissopimuksessa olevan jakeluverkon liittämiskohdan ja mittauskeskuksen välinen kaapeli. Liittymisjohdon voi liittyjä tilata Naantalin Energialta tai sähköurakoitsijalta.

Mittauskeskus

Mittauskeskuksessa sijaitsevat liittyjän pääsulakkeet ja energiankulutuksen mittaava kWh-mittari. Mittauskeskus on sijoitettava paikkaan, johon Naantalin Energialla on esteetön pääsy. Hyvä sijoituspaikka on esimerkiksi rakennuksen ulkoseinä. Asunnon ryhmäkeskus yhdistetään mittauskeskukseen. Naantalin Energialta voi ostaa mittauskeskuksia, joita asiakas pystyy hyödyntämään myös työmaa-aikaisessa sähkönkäytössä.

Mittarointi

Liittymismaksu ei sisällä mittarointia (kytkentämaksu). Mittauksen toimittaa asianomaista maksua vastaan Naantalin Energia pois lukien virta- ja jännitemuuntajat.

Avainsanat Jakeluverkko , Liittyjä, Liittymissopimus , Liittymä

Kysy lisää liittymistä!

Verkostopäällikkö
Jarno Ala-Kokko,
puh. (02) 436 2912

Lisätietoa rakentajille myös Naantalin kaupungin nettisivuilta

Ota yhteyttä