Sähköntoimitusehdot

Energia-alan yleisiä sopimusehtoja noudattavat kaikki Suomessa toimivat energiayhtiöt. Ne on valmisteltu alan yhteisesti sopimin säännöin ja ne on hyväksytetty myös viranomaisilla ja kuluttajajärjestöillä.

Sääntöjen tarkoituksena on selkeyttää vastuu- ja oikeuskysymyksiä sekä auttaa asiakasta saamaan tuotteelleen yhdenmukaiset toimitusehdot.

Sähköntoimitusehtoja (STE2014) sovelletaan jakeluverkkoon liitetylle sähkönkäyttäjälle tapahtuvassa sähköntoimituksessa. Sähköntoimituksella tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, joka sisältää sekä sähkön (sähköenergian) vähittäismyynnin että sähkön siirron (sähköverkkopalvelun).

Verkkopalveluehtoja (VPE2014) sovelletaan jakeluverkkoon liitetylle sähkönkäyttäjälle tapahtuvassa sähköverkkopalvelussa ja ne ovat osa tätä palvelua koskevaa, sähköyhtiön ja sähkönkäyttäjän välistä sähköverkkosopimusta.

Sähköverkkopalvelulla tarkoitetaan paikallisen sähköyhtiön sitä toimintaa, joka mahdollistaa sähkön siirtymisen sähköverkossa.

Sähköntoimitusehdot

Sahkontoimitusehdot STE2014
233 KB, päivitetty 26.5.2015

Verkkopalveluehdot

Verkkopalveluehdot VPE2014
144 KB, päivitetty 26.5.2015
Ota yhteyttä