Siirry sisältöön

Muut sähköliiketoiminnat

Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti- ja tuotantoliiketoiminnoista sekä urakointiliiketoiminnasta. Sähkönmyynnin energiamäärä laski 7,2 %, ollen 89,8 GWh.

Sähkön myynti 2018–2022

GWh

Sähkön myynti


Sähkönmyynti ja tuotanto 

TULOSLASKELMA (sähkönmyynti ja tuotanto)
  
   
1.1.–31.12.2022
 1.1.–31.12.2021
Liikevaihto6 213 563,984 476 420,28
Liiket. muut tuotot4 753,48
17 511,95
 6 218 317,46
4 493 932,23
   
Materiaalit ja palvelut  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 418 643,57
4 695 422,25
Ulkopuoliset palvelut94 858,42
71 331,15
Henkilöstökulut  
Palkat ja palkkiot 128 901,64
123 512,59
Henkilösivukulut 24 784,9423 149,82
Poistot ja arvonalennukset  
Poistot muista hyödykkeistä 31 775,7920 395,89
Liiketoiminnan muut kulut  
Vuokrakulut 4 099,80
3 940,20
Liiketoiminnan muut kulut 94 151,47
86 307,09
   
   
 Liikevoitto (-tappio) -578 898,17
-530 126,76
   
   
 Rahoitustuotot ja -kulut  
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 0,000,00 
Muut korko- ja rahoitustuotot 2 025,042 102,13
Korkokulut ja muut rahoituskulut 60 666,4341 620,37
 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien osakkeista
 -1 835 788,81 0,00
   
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -2 473 328,37-569 645,00
   
Tilinpäätössiirrot  
Poistoeron muutos muista hyödykkeistä -5 764,99
67,49
   
Tuloverot 6 444,97
4 723,53
   
Tilikauden tulos -2 485 538,33
-574 301,04


 TASE (sähkönmyynti- ja tuotantoliiketoiminnot)
 31.12.2022 31.12.2021
   
 VASTAAVAA  
 PYSYVÄT VASTAAVAT  
   
Aineelliset hyödykkeet   
Koneet ja kalusto  411 369,41228 364,29
Keskeneräiset hankinnat 251 669,44
241 745,97
  663 038,85
470 110,26
   
 Sijoitukset  
Osakkeet ja osuudet  770 572,50
2 294 452,20
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
   
 Saamiset  
Lyhytaikaiset saamiset  
- Myyntisaamiset 1 148 840,96
844 289,03
- Siirtosaamiset 263 535,31
237 577,92
  1 412 376,27
1 081 866,95
   
Rahat ja pankkisaamiset -307 346,22

-300 213,48

   
 Vastaavaa yhteensä 2 538 641,40
3 546 215,93
   
   
 VASTATTAVAA  
   
 OMA PÄÄOMA  
 Osakepääoma

 4 700,00

4 700,00
Ylikurssirahasto 34 832,11 34 832,11
Edellisten tilikausien voitto (tappio)  -2 725 078,89-2 150 777,85
Tilikauden voitto (tappio)  -2 485 538,33
-574 301,04
 -5 171 085,11
-2 685 546,78
   
 TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  
 Poistoero -5 612,01
-11 377,00
   
VIERAS PÄÄOMA   
 Pitkäaikainen  
 - Pitkäaikainen korollinen  
- Lainat rahoituslaitoksilta 5 239 342,10
4 010 855,26
   
 Lyhytaikainen  
 - Lyhytaikainen korollinen  
 - Lainat rahoituslaitoksilta 471 786,23
292 282,16
   
Lyhytaikainen koroton  
 - Ostovelat 1 812 194,131 812 576,28 
 - Siirto- ja muut velat 192 016,06
127 426,01
  2 004 210,19
1 940 002,29
   
Vastattavaa yhteensä  2 538 641,40
3 546 215,93


Urakointi

  1.1.–31.12.2022 1.1.–31.12.2021

TULOSLASKELMA (urakointiliiketoiminta)
  
Liikevaihto455 797,39611 123,16
 Liiket. muut tuotot0,000,00
455 797,39
 611 123,16
   
Materiaalit ja palvelut  

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
139 101,42
245 943,72

Ulkopuoliset palvelut
41 153,36
44 248,80
Henkilöstökulut  

Palkat ja palkkiot
171 713,98176 352,96

Eläkekulut
32 500,4933 890,13
 Poistot ja arvonalennukset
  
 Poistot muista hyödykkeistä2 708,23
2 705,38
Liiketoiminnan muut kulut  

Vuokrakulut
8 883,00
8 536,92

Liiketoiminnan muut kulut
58 418,45
63 805,22
   
   
Liikevoitto (-tappio)1 318,46
35 640,03
   
   
Rahoitustuotot ja -kulut  

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista
 0,000,00

Muut korko- ja rahoitustuotot
 296,86430,70

Korkokulut ja muut rahoituskulut
 0,000,00
   
   
 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 615,32
36 070,73
   
Tilinpäätössiirrot  

Poistoeron muutos muista hyödykkeistä
 -762,81-777,05
   

Tuloverot
 14,313 965,51
   
Tilikauden tulos 838,2031 328,17


 TASE (urakointiliiketoiminta)
  
   
VASTAAVAA  31.12.2022 31.12.2021

PYSYVÄT VASTAAVAT
  
   
Aineelliset hyödykkeet  

Koneet ja kalusto
11 115,82
10 821,53

Keskeneräiset hankinnat
 0,00 0,00
  11 115,82
10 821,53
   
 Sijoitukset  
 Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
   
Saamiset
  
Lyhytaikaiset saamiset   
 - Myyntisaamiset
 203 810,14
332 021,14
- Siirtosaamiset
 69 390,29
45 139,58
  273 200,43
377 160,72
   
 Rahat ja pankkisaamiset
 389 605,57
287 471,05
   
Vastaavaa yhteensä  673 921,82
675 453,30
   
   
 VASTATTAVAA  31.12.2022 31.12.2021
   
OMA PÄÄOMA
  
Osakepääoma 4 700,00
4 700,00
Ylikurssirahasto  34 832,1134 832,11
Edellisten tilikausien voitto (tappio)  539 953,48538 625,31
Tilikauden voitto (tappio)  838,2031 328,17
  580 323,79
609 485,59
   
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ   
 Poistoero -4 992,57
-5 755,38
   
 VIERAS PÄÄOMA
  
Pitkäaikainen   
- Pitkäaikainen korollinen   
- Lainat rahoituslaitoksilta
 0,00 0,00
   
 Lyhytaikainen  
- Lyhytaikainen korollinen   
- Lainat rahoituslaitoksilta
 0,00 0,00
   
Lyhytaikainen koroton
  
- Ostovelat
 3 198,2211 396,35
- Siirto- ja muut velat  95 392,38
60 326,74
  98 590,60
71 723,09
   
 Vastattavaa yhteensä
 673 921,82
675 453,30


Ota yhteyttä