Siirry sisältöön

Hallituksen toimintakertomus

Yhtiön liikevaihto kasvoi kohonneen sähkön hinnan myötä 14,3 %, ollen 11,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketulos laski 205 974 euroon, tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja laski Fennovoiman alaskirjauksen vuoksi tappiolliseksi -1 743 046 euroa.

Yleistä

Vuoden 2022 sähkönkulutus oli yhtiön historian toiseksi suurin: 136,4 GWh, vähennystä edelliseen ennätysvuoteen oli 3 GWh:ia. Kulutusta pitivät korkealla alueen käyttöpaikkojen kasvu, lämmitysmuotojen muutos sekä lisääntynyt sähköautojen lataus. Myös kylmät talvikuukaudet pitivät kulutusta korkealla tasolla.

Edellisenä vuonna alkanut sähkön markkinahinnan nopea ja jyrkkä nousu jatkui koko kevään ja kesän 2022: vuoden keskihinnaksi muodostui 154,23 euroa/MWh. Tällaista hintatasoa ei ole aiemmin koettu markkinoilla. Hinnannousu taittui vasta syksyllä, mutta pysyi edelleen poikkeuksellisen korkealla tasolla. Tämä toi merkittävän haasteen koko alalle ja asiakkaille.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen

Yhtiön liikevaihto kasvoi kohonneen sähkön hinnan myötä 14,3 %, ollen 11,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketulos laski 205 974 euroon, tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja laski Fennovoiman alaskirjauksen vuoksi tappiolliseksi -1 743 046 euroa. Omavaraisuusaste oli 47,1 % ja oman pääoman tuotto -24,0 %.

Siirtoliiketoiminnan liikevaihto laski 3,6 %, ollen 4,48 miljoonaa euroa. Energiaa siirrettiin verkostossa 136,4 GWh, mikä oli 2,4 % aiempaa ennätysvuotta vähemmän. Syksyn osalta asiakkaiden energiankäyttö väheni valtakunnallisesti sekä korkean sähkön hinnan että mediassa olleen sähköpulakeskustelun vaikutuksesta. Rakentamisen myötä verkkoalueelle tuli kaikkiaan 176 uutta käyttöpaikkaa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 728 666 euroa, missä oli laskua 44,7 % aiempaan vuoteen. Suurin syy laskuun oli pörssistä SPOT-hinnalla hankittavan häviösähkön hinnan nousu lähes kolminkertaiseksi budjetoidusta.

Sähkön edelleen kasvava kulutus alueellamme vaatii 110kV:n verkoston vahvistamista Luolalan teollisuusalueen, Sataman alueen ja Luonnonmaan osalta. Yhtiö on käynnistänyt 110kV:n verkon laajentamisen ja uuden sähköaseman suunnittelun. Toteutus painottunee vuosille 2024-2025, ja se tulee olemaan yhtiön kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi. Investoinnin mahdollistamiseksi yhtiö teki kaupungin kanssa 50 vuoden käyttöoikeussopimuksen ns. Saharannan luolasta, jonne sähköasema aiotaan rakentaa.

Muiden sähköliiketoimintojen (sähkönmyynti ja tuotanto) liikevaihto nousi kohonneiden hintojen vuoksi 38,4 %, ollen 6,21 milj.euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -2 473 328 euroa. Tuloksen romahdutti Fennovoiman ydinvoimahankkeen alaskirjaus sekä vuotta aiemmin alkanut sähkön markkinahinnan äkillinen ja raju hinnannousu, jota vastaan ei pystytty suojautumaan. Hankintahinnan muutosta ei kyetty siirtämään riittävän nopeasti ja jyrkästi myyntihintoihin, ennen kaikkea toistaiseksi voimassa oleviin tuotteisiin. Sähkönmyynnin energiamäärä laski 7,2 %, ollen 89,8 GWh.

Yhtiön hallitus teki merkittävän ratkaisun myyntiliiketoiminnan riskien poistamiseksi tekemällä komissiosopimuksen Vattenfall Oy:n kanssa. Sähkön hankinta siirtyi riskeineen kumppanille 1.7. alkaen.

Urakointi-liiketoiminnan työmaita oli aiempaa vuotta vähemmän ja liikevaihto laski 25,4 %:lla, 0,45 milj.euroon. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1 615 euroa.

Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 2 123 935 euroa, josta verkoston laajentamiseen ja korvausinvestointeihin käytettiin 1 341 716 euroa. Tuotanto-osuuksiin, aurinkovoimalaan, koneisiin, kalustoon ja järjestelmiin investoitiin 782 219 euroa. Yhtiöllä on omistuksessa Katternö Kraft Oy:n osakkeita (4,3% osuus), jonka kautta omistamme n. 2%:n tuotanto-osuudet Puhuri Oy:n ja Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuistoista ja Kanteleen Voima Oy:n Haapavedellä sijaitsevasta bio-/turvevoimalaitoksesta. Hallitus vieraili syyskuussa Haapavedellä Keson tuulipuiston työmaalla ja Kanteleen Voimassa.

Tuotanto-osuuden alaskirjaus

Yhtiö omistaa 2,39 MW:n osuuden Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Fennovoima ilmoitti 2.5., että se on irtisanonut Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen toimitussopimuksen RAOS-projektin kanssa, johtuen merkittävistä viivästyksistä ja yhtiön kyvyttömyydestä toteuttaa hanke. Tämän jälkeen Fennovoima on myös peruuttanut ydinvoimalaitoksen rakennuslupahakemuksen. Näistä syistä yhtiön hallitus toteaa, että hanke on tullut päätökseen, eikä sille ole vastaisia tulonodotuksia ja siksi vuoden 2022 tilinpäätökseen on tehty omistuksen alaskirjaus Katternö Ydinvoima Oy:ssä. Mahdollisia uusia kustannuksia tai pääomasijoituksia voi vielä tulla riippuen hankkeen alasajon lopullisista kustannuksista.

Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat

Yhtiön osakkeet omistaa Naantalin kaupunki. Yhtiöllä on sata nimellisarvoltaan 2 000 euron osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous käsitteli yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat 25.4. Naantalin kaupungintalossa.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Hallitukseen kuuluivat pj. Jan Lindström, vpj. Eija Arvonen, Risto Rinne (asiantuntijajäsen), Elina Salokangas, Markku Vuoti ja Ari Wanden. Varajäseniksi valittiin Jyrki Heino ja Åke Nyblom. Henkilöstön edustajana hallituksessa oli Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Yhtiön henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 17 (4 naista) ja keski-ikä oli 47,5 vuotta. Yksi työntekijä jäi vuoden aikana eläkkeelle, ja tilalle palkattiin uusi henkilö. Asiakaspalveluun palkattiin myös kokonaan uusi resurssi. Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 1 155 520 euroa (v. 2021: 1 130 585). Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat 83 839 euroa. Toimitusjohtaja on yhtaikaisesti myös Naantalin Satama Oy:n toimitusjohtaja. Yhtiön työnantajajärjestönä on Energiateollisuus ry. Yhtiön tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy, päävastuullisena KHT Piia-Tuulia Rauhala.

Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Toimitusvarmuuteen liittyvät investointivaatimukset pitävät yhtiön korvausinvestointien tason korkeana aina vuoteen 2028 asti. Naantalin näkymät alueen asukasmäärästä ja rakentamisesta ovat positiiviset, joten sähkönkäyttö tulee kasvamaan pitkällä jänteellä. Uusi Energiaviraston nelivuotinen valvontajakso käynnistyy vuoden 2024 alussa, mutta sen laskentaperusteiden
muutoksista ei ole vielä tietoa. Sähkön markkinahinta laski alkuvuonna 2023, mutta sen pysyvyydestä ei ole takeita. Vuosi
2023 tulee olemaan ensimmäinen koko vuosi, jossa yhtiön sähkönmyynti pohjautuu komissiomalliin.

Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 374 736,07 euroa, josta tilikauden tulos on -1 761 972,98 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, syksyllä saadun omistajaohjauksen mukaisesti, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on edelleen hyvä.

Ota yhteyttä