Siirry sisältöön

Muut sähköliiketoiminnat

Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti- ja tuotantoliiketoiminnoista sekä urakointiliiketoiminnasta. Sähkönmyynnin energiamäärä nousi 9,8 %, ollen 96,7 GWh.

Sähkön myynti 2017–2021

GWh

Sähkön myynti


Sähkönmyynti ja tuotanto 

TULOSLASKELMA (sähkönmyynti ja tuotanto)
  
   
 1.1.–31.12.20211.1.–31.12.2020
Liikevaihto4 476 420,284 522 323,40
Liiket. muut tuotot17 511,955 582,15
4 493 932,234 527 905,55
   
Materiaalit ja palvelut  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat4 695 422,254 279 081,87
Ulkopuoliset palvelut71 331,1566 104,28
Henkilöstökulut  
Palkat ja palkkiot123 512,59125 949,76
Eläkekulut19 884,2520 019,48
Muut henkilösivukulut3 265,573 136,65
Poistot ja arvonalennukset  
Poistot muista hyödykkeistä20 395,8914 656,06
Liiketoiminnan muut kulut  
Vuokrakulut3 940,203 940,20
Liiketoiminnan muut kulut86 307,0973 920,65
   
   
 Liikevoitto (-tappio)-530 126,76-58 903,40
   
   
 Rahoitustuotot ja -kulut  
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista0,00 0,00
Muut korko- ja rahoitustuotot2 102,132 957,72
Korkokulut ja muut rahoituskulut41 620,3735 622,27
   
   
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-569 645,00-91 567,95
   
Tilinpäätössiirrot  
Poistoeron muutos muista hyödykkeistä67,494 916,10
   
Tuloverot4 723,533 706,80
   
Tilikauden tulos-574 301,04-90 358,65


 TASE (sähkönmyynti- ja tuotantoliiketoiminnot)
 31.12.202131.12.2020
   
 VASTAAVAA  
 PYSYVÄT VASTAAVAT  
   
Aineelliset hyödykkeet   
Koneet ja kalusto 228 364,29198 723,14
Keskeneräiset hankinnat 241 745,97200 954,35
 470 110,26399 677,49
   
 Sijoitukset  
Osakkeet ja osuudet 2 294 452,202 004 655,02
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
   
 Saamiset  
Lyhytaikaiset saamiset  
- Myyntisaamiset844 289,03626 610,11
- Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä0,00142 093,79
- Siirtosaamiset237 577,92195 813,73
 1 081 866,95964 517,63
   
Rahat ja pankkisaamiset9 786,525 888,80
   
 Vastaavaa yhteensä3 856 215,933 374 738,94
   
   
 VASTATTAVAA  
   
 OMA PÄÄOMA  
 Osakepääoma4 700,004 700,00
Ylikurssirahasto 34 832,1134 832,11
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 150 777,85-2 060 419,20
Tilikauden voitto (tappio) -574 301,04-90 358,65
-2 685 546,78 -2 111 245,74
   
 TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  
 Poistoero-11 377,00-11 309,51
   
VIERAS PÄÄOMA   
 Pitkäaikainen  
 - Pitkäaikainen korollinen  
- Lainat rahoituslaitoksilta4 010 855,263 355 769,00
   
 Lyhytaikainen  
 - Lyhytaikainen korollinen  
 - Lainat rahoituslaitoksilta292 282,16225 481,00
   
Lyhytaikainen koroton  
 - Ostovelat1 812 576,28 1 200 247,14
 - Sisäiset velat310 000,00500 000,00
 - Siirto- ja muut velat127 426,01215 797,05 
 2 250 002,291 916 044,19
   
Vastattavaa yhteensä 3 856 215,933 374 738,94


Urakointi

 1.1.–31.12.20211.1.–31.12.2020

TULOSLASKELMA (urakointiliiketoiminta)
  
Liikevaihto611 123,16937 870,01
 Liiket. muut tuotot0,000,00
 611 123,16937 870,01
   
Materiaalit ja palvelut  

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
245 943,72463 052,83

Ulkopuoliset palvelut
44 248,8044 435,57
Henkilöstökulut  

Palkat ja palkkiot
176 352,96221 201,40

Eläkekulut
29 321,6334 898,54

Muut henkilösivukulut
4 568,505 376,46
 Poistot ja arvonalennukset
  
 Poistot muista hyödykkeistä2 705,382 758,41 
Liiketoiminnan muut kulut  

Vuokrakulut
8 536,928 536,92

Liiketoiminnan muut kulut
63 805,2258 617,83
   
   
Liikevoitto (-tappio)35 640,0398 992,05
   
   
Rahoitustuotot ja -kulut  

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista
0,000,00

Muut korko- ja rahoitustuotot
430,70549,52

Korkokulut ja muut rahoituskulut
0,000,00
   
   
 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja36 070,7399 541,57
   
Tilinpäätössiirrot  

Poistoeron muutos muista hyödykkeistä
-777,05-1 246,85
   

Tuloverot
3 965,5117 243,21
   
Tilikauden tulos31 328,1781 051,51


 TASE (urakointiliiketoiminta)
  
   
VASTAAVAA 31.12.2021 31.12.2020

PYSYVÄT VASTAAVAT
  
   
Aineelliset hyödykkeet  

Koneet ja kalusto
10 821,5311 033,64

Keskeneräiset hankinnat
 0,00 0,00
 10 821,5311 033,64
   
 Sijoitukset  
 Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
   
Saamiset
  
Lyhytaikaiset saamiset   
 - Myyntisaamiset
332 021,1468 947,07
- Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä
0,00358 906,21
- Siirtosaamiset
45 139,5812 593,64
 377 160,72440 446,92
   
 Rahat ja pankkisaamiset
287 471,05313 502,28
   
Vastaavaa yhteensä 675 453,30764 982,84
   
   
 VASTATTAVAA 31.12.202131.12.2020
   
OMA PÄÄOMA
  
Osakepääoma4 700,004 700,00 
Ylikurssirahasto 34 832,1134 832,11
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 538 625,31507 573,80
Tilikauden voitto (tappio) 31 328,1781 051,51
 609 485,59628 157,42
   
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ   
 Poistoero-5 755,38-6 532,43
   
 VIERAS PÄÄOMA
  
Pitkäaikainen   
- Pitkäaikainen korollinen   
- Lainat rahoituslaitoksilta
 0,00 0,00
   
 Lyhytaikainen  
- Lyhytaikainen korollinen   
- Lainat rahoituslaitoksilta
 0,00 0,00
   
Lyhytaikainen koroton
  
- Ostovelat
11 396,3535 204,24
- Siirto- ja muut velat 60 326,74108 153,61 
 71 723,09143 357,85
   
 Vastattavaa yhteensä
675 453,30764 982,84


Ota yhteyttä