Siirry sisältöön

Muut sähköliiketoiminnat

Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti- ja tuotantoliiketoiminnoista sekä urakointiliiketoiminnasta. Sähköä hankittiin myyntiin kaikkiaan 88,1 GWh vuonna 2020.

Sähkön myynti 2016–2020

GWh

Sähkön myynti


Sähkönmyynti ja tuotanto 

TULOSLASKELMA (sähkönmyynti ja tuotanto)
  
   
 1.1.–31.12.2020
 1.1.–31.12.2019
Liikevaihto4 522 323,405 267 414,53
Liiket. muut tuotot5 582,15 9 788,80
4 527 905,555 277 203,33
   
Materiaalit ja palvelut  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat4 279 081,875 047 153,70
Ulkopuoliset palvelut66 104,2872 651,25
Henkilöstökulut  
Palkat ja palkkiot125 949,76123 979,28
Eläkekulut20 019,4820 988,06
Muut henkilösivukulut3 136,652 743,71
Poistot ja arvonalennukset  
Poistot muista hyödykkeistä14 656,0614 393,43
Liiketoiminnan muut kulut  
Vuokrakulut3 940,204 180,02
Liiketoiminnan muut kulut73 920,6599 181,56
   
   
 Liikevoitto (-tappio)-58 903,40 -108 067,68
   
   
 Rahoitustuotot ja -kulut  
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista0,000,00
Muut korko- ja rahoitustuotot2 957,725 213,80
Korkokulut ja muut rahoituskulut35 622,2736 978,41
   
   
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-91 567,95 -139 832,29
   
Tilinpäätössiirrot  
Poistoeron muutos muista hyödykkeistä4 916,104164,87
   
Tuloverot3 706,80720,12                                   
   
Tilikauden tulos-90 358,65-136 387,54


 TASE (sähkönmyynti- ja tuotantoliiketoiminnot)
31.12.202031.12.2019 
   
 VASTAAVAA  
 PYSYVÄT VASTAAVAT  
   
Aineelliset hyödykkeet   
Koneet ja kalusto 198 723,1462 338,75 
Keskeneräiset hankinnat 200 954,35149 758,33 
 399 677,49212 097,08 
   
 Sijoitukset  
Osakkeet ja osuudet 2 004 655,021 808 210,14 
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
   
 Saamiset  
Lyhytaikaiset saamiset  
- Myyntisaamiset626 610,11680 607,60
- Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä142 093,79236 064,82
- Siirtosaamiset195 813,73167 995,68 
 964 517,631084668,10
   
Rahat ja pankkisaamiset5 888,8045 308,56
   
 Vastaavaa yhteensä3 374 738,943 150 283,88 
   
   
 VASTATTAVAA  
   
 OMA PÄÄOMA  
 Osakepääoma4 700,004 700,00 
Ylikurssirahasto 34 832,1134 832,11 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 060 419,20-1 924 031,66 
Tilikauden voitto (tappio) -90 358,65-136 387,54 
 -2 111 245,74-2 020 887,09 
   
 TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  
 Poistoero-11 309,51-6 393,41 
   
VIERAS PÄÄOMA   
 Pitkäaikainen  
 - Pitkäaikainen korollinen  
- Lainat rahoituslaitoksilta3 355 769,003 581 250,00 
   
 Lyhytaikainen  
 - Lyhytaikainen korollinen  
 - Lainat rahoituslaitoksilta225 481,00106 250,00 
   
Lyhytaikainen koroton  
 - Ostovelat1 200 247,141 154 288,37 
 - Sisäiset velat500 000,00100 000,00 
 - Siirto- ja muut velat215 797,05 235 776,01 
 1 916 044,191490064,38 
   
Vastattavaa yhteensä 3 374 738,943 150 283,88 


Urakointi

1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019

TULOSLASKELMA (urakointiliiketoiminta)
 
 
Liikevaihto937 870,01
722 291,88
 Liiket. muut tuotot0,00 0,00
937 870,01722 291,88
   
Materiaalit ja palvelut 
 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
463 052,83
278 180,78

Ulkopuoliset palvelut
44 435,57
56 781,70
Henkilöstökulut 
 

Palkat ja palkkiot
221 201,40
207 789,31

Eläkekulut
34 898,54
33 188,43

Muut henkilösivukulut
5 376,46
4 441,55
 Poistot ja arvonalennukset
  
 Poistot muista hyödykkeistä2 758,41  7 013,11
Liiketoiminnan muut kulut 
 

Vuokrakulut
8 536,92
7 020,17

Liiketoiminnan muut kulut
58 617,83
46 584,98
   
   
Liikevoitto (-tappio)98 992,05
 
81 291,85
   
   
Rahoitustuotot ja -kulut 
 

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista
0,00
0,00

Muut korko- ja rahoitustuotot
549,52
1,19

Korkokulut ja muut rahoituskulut
0,00
0,00
   
   
 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja99 541,57 81 293,04
   
Tilinpäätössiirrot 
 

Poistoeron muutos muista hyödykkeistä
-1 246,85
2 621,01
   

Tuloverot
17 243,21
14 389,01
   
Tilikauden tulos81 051,5169 525,04


 TASE (urakointiliiketoiminta)
  
   
VASTAAVAA 31.12.202031.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT
 
 
   
Aineelliset hyödykkeet 
 

Koneet ja kalusto
11 033,64
11 618,54

Keskeneräiset hankinnat
 0,00
0,00
 11 033,64 11 618,54
   
 Sijoitukset  
 Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
   
Saamiset
  
Lyhytaikaiset saamiset   
 - Myyntisaamiset
68 947,0757 846,27 
- Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä
358 906,21264 027,06 
- Siirtosaamiset
12 593,649153,05 
 440 446,92331 026,38 
   
 Rahat ja pankkisaamiset
313 502,28347 738,05 
   
Vastaavaa yhteensä 764 982,84690 382,97 
   
   
 VASTATTAVAA31.12.202031.12.2019 
   
OMA PÄÄOMA
  
Osakepääoma4 700,00 4 700,00
Ylikurssirahasto 34 832,1134 832,11 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 507 573,80473 048,76 
Tilikauden voitto (tappio) 81 051,51582 105,91 
 628 157,42 582 105,91
   
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ   
 Poistoero-6 532,43-7 779,28 
   
 VIERAS PÄÄOMA
  
Pitkäaikainen   
- Pitkäaikainen korollinen   
- Lainat rahoituslaitoksilta
 0,000,00 
   
 Lyhytaikainen  
- Lyhytaikainen korollinen   
- Lainat rahoituslaitoksilta
 0,000,00 
   
Lyhytaikainen koroton
  
- Ostovelat
35 204,243 956,03 
- Siirto- ja muut velat 108 153,61 112 100,31 
 143 357,85116056,34 
   
 Vastattavaa yhteensä
764 982,84690 382,97  


Ota yhteyttä