Siirry sisältöön

Muut sähköliiketoiminnat

Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti- ja tuotantoliiketoiminnoista sekä urakointiliiketoiminnasta. Sähköä hankittiin myyntiin kaikkiaan 98,9 GWh vuonna 2019.

Sähkön myynti 2015–2019

GWh

Sähkön myynti


Sähkönmyynti ja tuotanto 

TULOSLASKELMA (sähkönmyynti- ja tuotantoliiketoiminnot)
  
   
Liikevaihto5 267 414,534 905 706,20
Liiket. muut tuotot 9 788,80 0,00
 5 277 203,334 905 706,20
   
Materiaalit ja palvelut  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat5 047 153,704 710 483,43
Ulkopuoliset palvelut72 651,2574 975,65
Henkilöstökulut  
Palkat ja palkkiot123 979,28124 287,21
Eläkekulut20 988,0621 959,71
Muut henkilösivukulut2 743,713 118,43
Poistot ja arvonalennukset  
Poistot muista hyödykkeistä14 393,4312 195,05
Liiketoiminnan muut kulut  
Vuokrakulut4 180,022 831,20
Liiketoiminnan muut kulut99 181,56107 879,59
   
   
 Liikevoitto (-tappio) -108 067,68 -152 024,07
   
   
 Rahoitustuotot ja -kulut  
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista0,000,00
Muut korko- ja rahoitustuotot5 213,806 529,82
Korkokulut ja muut rahoituskulut36 978,4124 328,80
   
   
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -139 832,29 -169 823,05
   
Tilinpäätössiirrot  
Poistoeron muutos muista hyödykkeistä4164,8736,08
   
Tuloverot720,12                                   2 785,43
   
Tilikauden tulos-136 387,54-172 572,40


 TASE (sähkönmyynti- ja tuotantoliiketoiminnot)
31.12.2019 31.12.2018 
   
 VASTAAVAA  
 PYSYVÄT VASTAAVAT  
   
Aineelliset hyödykkeet   
Koneet ja kalusto 62 338,75 76 007,95 
Keskeneräiset hankinnat 149 758,33 127 157,54 
 212 097,08 203 165,49 
   
 Sijoitukset  
Osakkeet ja osuudet 1 808 210,14 1808210,14 
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
   
 Saamiset  
Lyhytaikaiset saamiset  
- Myyntisaamiset680 607,60806 563,23
- Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä236 064,82116 758,87
- Siirtosaamiset167 995,68  169 954,47
 1084668,101093276,57
   
Rahat ja pankkisaamiset45 308,56-374 321,95
   
 Vastaavaa yhteensä3 150 283,88 2 730 330,25 
   
   
 VASTATTAVAA  
   
 OMA PÄÄOMA  
 Osakepääoma4 700,00 4 700,00 
Ylikurssirahasto 34 832,11 34832,11 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 924 031,66 -1 751 459,26 
Tilikauden voitto (tappio) -136 387,54 -172 572,40 
 -2 020 887,09 -1 884 499,55 
   
 TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  
 Poistoero-6 393,41 -2 228,54 
   
VIERAS PÄÄOMA   
 Pitkäaikainen  
 - Pitkäaikainen korollinen  
- Lainat rahoituslaitoksilta3 581 250,00 2 687 500,00 
   
 Lyhytaikainen  
 - Lyhytaikainen korollinen  
 - Lainat rahoituslaitoksilta106 250,00 204 852,69 
   
Lyhytaikainen koroton  
 - Ostovelat1 154 288,37 1 139 339,45 
 - Sisäiset velat100 000,00 350 000,00 
 - Siirto- ja muut velat235 776,01 235 366,20 
 1490064,38 1724705,65 
   
Vastattavaa yhteensä 3 150 283,88 2 730 330,25 


Urakointi


TULOSLASKELMA (urakointiliiketoiminta)

 

 
Liikevaihto
722 291,88

636 117,35
 Liiket. muut tuotot 0,00 0,00

 
722 291,88636 117,35
   
Materiaalit ja palvelut
 

 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

278 180,78

231 480,42

Ulkopuoliset palvelut

56 781,70

51 951,24
Henkilöstökulut
 

 

Palkat ja palkkiot

207 789,31

189 498,84

Eläkekulut

33188,43

32110,93

Muut henkilösivukulut

4441,55

4 615,23
 Poistot ja arvonalennukset
  
 Poistot muista hyödykkeistä 7013,11 7 902,20
Liiketoiminnan muut kulut
 

 

Vuokrakulut

7 020,17

3 640,10

Liiketoiminnan muut kulut

46 584,98

47 933,45
   
   
Liikevoitto (-tappio)
 
81 291,85

 
66 984,94
   
   
Rahoitustuotot ja -kulut
 

 

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista

0,00

0,00

Muut korko- ja rahoitustuotot

1,19

0,60

Korkokulut ja muut rahoituskulut

0,00

0,00
   
   
 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 81 293,04 66 985,54
   
Tilinpäätössiirrot
 

 

Poistoeron muutos muista hyödykkeistä

2 621,01

2 712,51
   

Tuloverot

14389

10551,51
   
Tilikauden tulos69 525,0459146,54


 TASE (urakointiliiketoiminta)
  
   
VASTAAVAA31.12.201931.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 
   
Aineelliset hyödykkeet
 

 

Koneet ja kalusto

11 618,54

17 789,35

Keskeneräiset hankinnat

0,00

0,00         
  11 618,54 17 789,35
   
 Sijoitukset  
 Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
   
Saamiset
  
Lyhytaikaiset saamiset   
 - Myyntisaamiset
57 846,27 9 256,99 
- Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä
264 027,06 245 814,09 
- Siirtosaamiset
9153,05  
 331 026,38 259 442,91 
   
 Rahat ja pankkisaamiset
347 738,05 413 442,49 
   
Vastaavaa yhteensä 690 382,97 690 674,75 
   
   
 VASTATTAVAA
31.12.2019 31.12.2018 
   
OMA PÄÄOMA
  
Osakepääoma 4 700,004 700,00 
Ylikurssirahasto 34 832,11 34832,11 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 473 048,76 438 902,22 
Tilikauden voitto (tappio) 582 105,91 59146,54   
  582 105,91537 580,87 
   
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ   
 Poistoero-7 779,28 
-5158,27 
   
 VIERAS PÄÄOMA
  
Pitkäaikainen   
- Pitkäaikainen korollinen   
- Lainat rahoituslaitoksilta
0,00 0,00 
   
 Lyhytaikainen  
- Lyhytaikainen korollinen   
- Lainat rahoituslaitoksilta
0,00 0,00 
   
Lyhytaikainen koroton
  
- Ostovelat
3 956,03 29 442,17 
- Sisäiset velat
0,00 0,00 
- Siirto- ja muut velat
112 100,31 128 809,98 
 116056,34  158252,15
   
 Vastattavaa yhteensä
690 382,97  690 674,75 


Ota yhteyttä