Muut sähköliiketoiminnat

Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti, urakointi ja tuotanto liiketoiminnoista. Sähköä hankittiin myyntiin kaikkiaan 98,9 GWh vuonna 2018.

Sähkön myynti 2014–2018

GWh

Sähkön myynti


TULOSLASKELMA1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 
   
Liikevaihto5 541 823,555 485 363,59
Liiket. muut tuotot0,000,00
 5 541 823,555 485 363,59
Materiaalit ja palvelut  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat4 941 963,854 835 842,08
Ulkopuoliset palvelut126 926,8999 160,32
Henkilöstökulut  
Palkat ja palkkiot313 786,05289 934,12
Eläkekulut54 070,6450 421,69
Muut henkilösivukulut7 733,667 976,04
Poistot ja arvonalennukset  
Poistot muista hyödykkeistä20 097,2519 340,58
Liiketoiminnan muut kulut  
Vuokrakulut6 471,304 310,26
Liiketoiminnan muut kulut155 813,04125 475,43
Liikevoitto (-tappio)-85 039,1352 903,07
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista0,00206 401,47
Muut korko- ja rahoitustuotot6 530,425 664,77
Korkokulut ja muut rahoituskulut24 328,8028 426,59
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-102 837,51236 542,72
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos muista hyödykkeistä2 748,594 638,22
Tuloverot13 336,9412 510,53
Tilikauden tulos-113 425,86228 670,41TASE31.12.201831.12.2017
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
Aineelliset hyödykkeet  
Koneet ja kalusto93 797,3077 850,72
Keskeneräiset hankinnat127 157,54106 641,78
220 954,84184 492,50
Sijoitukset  
Osakkeet ja osuudet1 808 210,141 610 319,96
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset  
Lyhytaikaiset saamiset  
- Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä362 572,96369 848,54
- Myyntisaamiset815 820,22824 417,81
- Siirtosaamiset174 326,30178 857,02
 1 352 719,481 373 123,37
Rahat ja pankkisaamiset39 120,5412 160,58
Vastaavaa yhteensä3 421 005,003 180 096,41
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma9 400,009 400,00
Ylikurssirahasto69 664,2269 664,22
Edellisten tilikausien voitto (tappio)-1 312 557,04-1 391 227,45
Tilikauden voitto (tappio)-113 425,86228 670,41
-1 346 918,68-1 083 492,82
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero-7 386,81-4 638,22
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
- Pitkäaikainen korollinen   
- Lainat rahoituslaitoksilta2 687 500,002 783 750,00
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen korollinen  
- Lainat rahoituslaitoksilta204 852,69136 250,00
Lyhytaikainen koroton  
Ostovelat1 168 781,621 023 585,22
Sisäiset velat350 000,000,00
Siirto- ja muut velat364 176,18324 642,23
1 882 957,801 348 227,45
Vastattavaa yhteensä3 421 005,003 180 096,41
Ota yhteyttä