Muut sähköliiketoiminnat

Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti, urakointi ja tuotanto liiketoiminnoista. Sähköä hankittiin myyntiin kaikkiaan 97 GWh vuonna 2017.

Sähkön myynti 2013–2017

GWh

Sähkön myynti


TULOSLASKELMA1.1. - 31.12.20171.1. - 31.12.2016
Liikevaihto5 485 363,596 052 275,21
Liiket. muut tuotot0,000,00
5 485 363,596 052 275,21
Materiaalit ja palvelut
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat4 835 842,085 503 224,70
- Ulkopuoliset palvelut99 160,32127 570,13
Henkilöstökulut
- Palkat ja palkkiot289 934,12284 718,78
- Eläkekulut50 421,6950 674,32
- Muut henkilösivukulut7 976,0410 951,06
Poistot ja arvonalennukset 
- Poistot muista hyödykkeistä19 340,5818 687,19
Liiketoiminnan muut kulut
- Vuokrakulut4 310,263 994,32
- Liiketoiminnan muut kulut125 475,43109 875,58
Liikevoitto (-tappio)52 903,07-57 420,87


 

  
Rahoitustuotot ja -kulut  
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista206 401,4721 014,62
Muut korko- ja rahoitustuotot5 664,776 847,20
Korkokulut ja muut rahoituskulut28 426,5922 152,31
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja236 542,72-51 711,36
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos muista hyödykkeistä4 638,220,00
Tuloverot12 510,530,00
Tilikauden tulos228 670,41-51 711,36


TASE31.12.201731.12.2016
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto77 850,7289 727,05
Keskeneräiset hankinnat106 641,7888 495,69
184 492,50178 222,74
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet1 610 319,961 396 686,15

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
- Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä369 848,54308 109,10
- Myyntisaamiset824 417,81862 822,95
 - Siirtosaamiset178 857,02185 739,47
 1 373 123,371 356 671,52
 
Rahat ja pankkisaamiset12 160,5819 907,02
Vastaavaa yhteensä3 180 096,412 951 487,43
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma9 400,009 400,00
Ylikurssirahasto69 664,2269 664,22
Edellisten tilikausien voitto (tappio)-1 391 227,45-1 339 516,09
Tilikauden voitto (tappio)228 670,41-51 711,36
-1 083 492,82-1 312 163,23
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero-4 638,220,00
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen korollinen 
- Lainat rahoituslaitoksilta2 783 750,001 670 000,00
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen korollinen
- Lainat rahoituslaitoksilta136 250,00130 000,00
Lyhytaikainen koroton
Ostovelat1 023 585,221 155 590,80
Ostovelat saman konsernin yrityksille0,003 234,14
Sisäiset velat0,00970 000,00
Siirto- ja muut velat324 642,23334 825,72
1 348 227,452 463 650,66
Vastattavaa yhteensä3 180 096,412 951 487,43
Ota yhteyttä