Siirry sisältöön

Muut sähköliiketoiminnat

Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti, urakointi ja tuotanto liiketoiminnoista. Sähköä hankittiin myyntiin kaikkiaan 97 GWh vuonna 2016.

2016 sähkön myynti

GWh

Sähkön myynti


Muut sähköliiketoiminnat1.1. - 31.12.20161.1. - 31.12.2015
TULOSLASKELMA
Liikevaihto6 052 275,215 920 061,99
Liiket. muut tuotot0,000,00
6 052 275,215 920 061,99
Materiaalit ja palvelut  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat5 503 224,705 457 607,43
Ulkopuoliset palvelut127 570,13102 938,79
Henkilöstökulut  
Palkat ja palkkiot284 718,78264 777,00
Eläkekulut50 674,3247 319,14
Muut henkilösivukulut10 951,069 398,55
Poistot ja arvonalennukset
Poistot muista hyödykkeistä18 687,1918 569,77
Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrakulut3 994,324 144,32
Liiketoiminnan muut kulut109 875,58101 345,18
Liikevoitto (-tappio)-57 420,87-86 038,19
Rahoitustuotot ja -kulut  
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista21 014,620,00
Muut korko- ja rahoitustuotot6 847,206 209,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut22 152,3128 049,84
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja
-51 711,36-107 879,03
Tuloverot0,000,00
Tilikauden tulos-51 711,36-107 879,03
TASE31.12.201631.12.2015
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet  
Koneet ja kalusto89 727,05102 084,69
Keskeneräiset hankinnat88 495,6966 704,36
178 222,74168 789,05
Sijoitukset  
Osakkeet ja osuudet1 396 686,151 396 686,15
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
   
Saamiset  
Lyhytaikaiset saamiset  
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä0,00362 427,22
Myyntisaamiset1 170 932,05710 940,79
Siirtosaamiset185 739,47286 565,07
 1 356 671,521 359 933,08
Rahat ja pankkisaamiset19 907,0217 464,08
Vastaavaa yhteensä2 951 487,432 942 872,36
TASE31.12.201631.12.2015TASE31.12.201631.12.2015
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma9 400,009 400,00
Ylikurssirahasto69 664,2269 664,22
Edellisten tilikausien voitto (tappio)-1 339 516,09-1 231 637,06
Tilikauden voitto (tappio)-51 711,36-107 879,03
-1 312 163,23-1 260 451,87
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen  
Pitkäaikainen korollinen   
Lainat rahoituslaitoksilta1 670 000,001 800 000,00
   
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen korollinen  
Lainat rahoituslaitoksilta130 000,00274 955,05
   
Lyhytaikainen koroton  
Ostovelat1 155 590,801 067 585,76
Ostovelat saman konsernin yrityksille3 234,1418 600,00
Sisäiset velat970 000,00750 000,00
Siirto- ja muut velat334 825,72292 183,42
2 463 650,662 128 369,18
Vastattavaa yhteensä2 951 487,432 942 872,36
Ota yhteyttä