Siirry sisältöön

Muut sähköliiketoiminnat

Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti, urakointi ja tuotanto liiketoiminnoista. Sähköä hankittiin myyntiin kaikkiaan 79 GWh vuonna 2014.

2014 sähkön myynti

GWh

Sähkön myynti
Muut sähköliiketoiminnat1.1. - 31.12.20141.1. - 31.12.2013
TULOSLASKELMA
Liikevaihto4 385 175,654 176 031,92
Liiket. muut tuotot0,000,00
4 385 175,654 176 031,92
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat3 929 322,443 628 160,88
Ulkopuoliset palvelut82 104,1692 590,67
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot249 630,23225 117,89
Eläkekulut44 380,1640 068,48
Muut henkilösivukulut8 869,407 801,82
Poistot ja arvonalennukset
Poistot muista hyödykkeistä11 996,3812 387,43
Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrakulut4 234,327 861,92
Liiketoiminnan muut kulut129 025,12123 966,02
Liikevoitto (-tappio)-74 386,5638 076,81
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot11 437,6711 171,12
Korkokulut ja muut rahoituskulut26 955,0711 253,12
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja
-89 903,9637 994,81
Tuloverot0,009 322,83
Tilikauden tulos-89 903,9628 671,98TASE31.12.201431.12.2013
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto117 454,3466 426,88
Keskeneräiset hankinnat52 850,6747 381,75
170 305,01113 808,63
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet1 151 458,27321 874,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset saman konsernin
yrityksiltä
212 292,97267 579,05
Myyntisaamiset689 255,21647 657,64
Siirtosaamiset210 163,15160 412,24
1 111 711,331 075 648,93
Rahat ja pankkisaamiset40 898,0645 241,93
Vastaavaa yhteensä2 474 372,671 556 573,55TASE31.12.201431.12.2013
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma9 400,009 400,00
Ylikurssirahasto69 664,2269 664,22
Edellisten tilikausien voitto (tappio)-1 141 733,10-1 170 405,08
Tilikauden voitto (tappio)-89 903,9628 671,98
-1 152 572,84-1 062 668,88
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen korollinen 
Lainat rahoituslaitoksilta1 980 000,00860 000,00
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen korollinen
Lainat rahoituslaitoksilta80 000,00554 231,97
Lyhytaikainen koroton
Ostovelat896 895,15905 718,18
Sisäiset velat400 000,00150 000,00
Siirto- ja muut velat270 050,36149 292,28
1 566 945,511 205 010,46
Vastattavaa yhteensä2 474 372,671 556 573,55
Ota yhteyttä