Siirry sisältöön

Muut sähköliiketoiminnat

Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti, urakointi ja tuotanto liiketoiminnoista. Sähköä hankittiin myyntiin kaikkiaan 79 GWh vuonna 2015.

2015 sähkön myynti

GWh

Sähkön myynti
Muut
sähköliiketoiminnat
1.1. - 31.12.20151.1. - 31.12.2014
TULOSLASKELMA
Liikevaihto5 920 061,994 385 175,65
Liiket. muut tuotot0,000,00
5 920 061,994 385 175,65
Materiaalit ja palvelut  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat5 457 607,433 929 322,44
Ulkopuoliset palvelut102 938,7982 104,16
Henkilöstökulut  
Palkat ja palkkiot264 777,00249 630,23
Eläkekulut47 319,1444 380,16
Muut henkilösivukulut9 398,558 869,40
Poistot ja arvonalennukset
Poistot muista hyödykkeistä18 569,7711 996,38
Liiketoiminnan muut kulut  
Vuokrakulut4 144,324 234,32
Liiketoiminnan muut kulut101 345,18129 025,12
Liikevoitto (-tappio)-86 038,19-74 386,56
Rahoitustuotot ja -kulut  
Muut korko- ja rahoitustuotot6 209,0011 437,67
Korkokulut ja muut rahoituskulut28 049,8426 955,07
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja
-107 879,03-89 903,96
Tuloverot0,000,00
Tilikauden tulos-107 879,03-89 903,96TASE31.12.201531.12.2014
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet  
Koneet ja kalusto102 084,69117 454,34
Keskeneräiset hankinnat66 704,3652 850,67
168 789,05170 305,01
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet1 396 686,151 151 458,27
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset  
Lyhytaikaiset saamiset  
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä362 427,22212 292,97
Myyntisaamiset710 940,79689 255,21
Siirtosaamiset286 565,07210 163,15
1 359 933,081 111 711,33
Rahat ja pankkisaamiset17 464,0840 898,06
Vastaavaa yhteensä2 942 872,362 474 372,67TASE31.12.201531.12.2014
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma9 400,009 400,00
Ylikurssirahasto69 664,2269 664,22
Edellisten tilikausien voitto (tappio)-1 231 637,06-1 141 733,10
Tilikauden voitto (tappio)-107 879,03-89 903,96
-1 260 451,87-1 152 572,84
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen  
Pitkäaikainen korollinen   
Lainat rahoituslaitoksilta1 800 000,001 980 000,00
Lyhytaikainen  
Lyhytaikainen korollinen  
Lainat rahoituslaitoksilta274 955,0580 000,00
Lyhytaikainen koroton
Ostovelat1 067 585,76896 895,15
Ostovelat saman konsernin yrityksille18 600,000,00
Sisäiset velat750 000,00400 000,00
Siirto- ja muut velat292 183,42270 050,36
2 128 369,181 566 945,51
Vastattavaa yhteensä2 942 872,362 474 372,67
Ota yhteyttä