Organisaatio

Naantalin Energian organisaatio on pieni, mutta tehokas ja paikallisesti palveleva. Asiakkaitamme palvelee 14 energia-alan ammattilaista. Tärkeimpiä arvojamme ovat paikallisuus ja ammattitaitoisuus.

Toteutamme kaikki keskeisimmät toiminnot itse. Laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa teemme työtä alueen energiatarpeen turvaamiseksi.

Naantalin Energialla on neljä eri liiketoiminta-aluetta:

 • sähkön siirto: verkoston ylläpito, rakennus ja huolto
 • sähkön myynti Varsinais-Suomen alueella
 • sähköntuotanto osakkuusyhtiöiden kautta (1.3.2014 alkaen)
 • liittymien ja katuvalojen urakointi Naantalissa
Naantalin Energian organisaatiokaavio 2018
103 KB, päivitetty 28.5.2018

Yhtiön hallitus

Naantalin kaupunki, Naantalin Energian omistaja, nimittää yhtiön hallituksen jäsenet vuosittaisessa yhtiökokouksessa.

Nykyinen hallitus on nimetty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.6.2017. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista kaksi on asiantuntijoita. Samat henkilöt ovat hallituksessa koko kunnallisvaalikauden. 

Naantalin Energian hallitus kokoontuu vuosittain 8–10 kertaa. Yhtiökokous järjestetään yleensä huhtikuussa. Siihen osallistuu omistajan edustajana koko kaupunginhallitus.

Hallitus:

 • Juha Haapakoski, puheenjohtaja
 • Samuli Santalahti, varapuheenjohtaja
 • Kimmo Aho,  jäsen
 • Riitta Alho,  jäsen
 • Leena Haanpää, jäsen
 • Jussi Mälkiä,  jäsen, asiantuntija
 • Risto Rinne,  jäsen, asiantuntija

Naantalin Energia Hallitus
Naantalin Energian hallitus: puheenjohtaja Juha Haapakoski (vas.) sekä jäsenet Samuli Santalahti, Riitta Alho, Kimmo Aho, Risto Rinne, Leena Haanpää ja Jussi Mälkiä (oik.).

Avainsanat Sähkön myynti, Sähkön siirto , Sähkön tuotanto
Ota yhteyttä