Sähkön siirtohinnat muuttuvat huhtikuun alussa

Naantalin Energia nostaa sähkön siirtohintoja 1. huhtikuuta 2018 alkaen. Korotuksen vaikutus sähköverolliseen siirtohintaan on keskimäärin 3,6 prosenttia ja sähköverottomaan siirtohintaan keskimäärin 6,8 prosenttia.

– Myös hinnankorotuksen jälkeen Naantalin Energian siirtohintojen taso on valtakunnan keskitasoa. Sähkönsiirrosta perittävillä maksuilla rahoitetaan sähköverkon investointeja ja kunnossapitoa, joita tarvitaan muun muassa sähkömarkkinalain määrittelemän toimitusvarmuuden saavuttamiseksi. Lisäksi kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy:n kantaverkkomaksut sekä sähköverkkotoimintaan tarvittavien palveluiden kustannukset ovat nousseet, kertoo toimitusjohtaja Pasi Haarala Naantalin Energiasta.

Naantalin Energia Siirtohinnat Nettisivuille
Ota yhteyttä