"Naantalin Energian tehtävänä on palvella naantalilaisia"

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen pitää Naantalin Energiaa hyvin toimivana ja johdettuna yhtiönä. Hänen mielestään yhtiön tehtävänä on palvella hyvin Naantalin asukkaita ja yrityksiä sekä pitää jakeluhäiriöt vähäisinä ja siirtohinnat kohtuullisina. 

– Naantalin Energia on hyvin toimiva ja johdettu yhtiö, ja näin kaupunginjohtajan näkökulmasta katsottuna yhteistyö ja tiedonkulku yhtiön johdon kanssa toimivat hyvin, kertoo Jouni Mutanen

– Kun kaupungilla on oma ja taloudellisesti terve energiayhtiö, voidaan yhtiön toimintaan vaikuttaa paremmin. Mikäli kaupungin omistusosuus olisi vähäinen, päätösvaltaa käyttäisivät käytännössä ulkopuoliset tahot.  

Kaupunki määrittelee tavoitteet

Naantalin kaupunki on kevään aikana uudistamassa konserniohjeistusta, joka koskee kaikkia kaupungin omistamia yhtiöitä. Siinä valtuusto määrittelee kaupungin yhtiöille tavoitteet ja reunaehdot.

– Tässä vaiheessa voin kertoa vain omista näkemyksistäni, sanoo Jouni Mutanen.

Hän pitää tärkeänä sitä, että Naantalin Energia palvelee hyvin Naantalin asukkaita ja yrityksiä. 

– Lisäksi jakeluverkon tulee olla kunnoltaan hyvä ja häiriöitä tulee olla vähän. Myös siirtohintojen pitää pysyä kilpailukykyisinä, kun niitä verrataan vastaavan tyyppisen toiminta-alueen energiayhtiöihin. Naantalin Energian tulee myös olla taloudellisesti terve ja maksaa kohtuullista osinkoa kaupungille. 

Naantalin kaupunki nimittää Naantalin Energian hallituksen jäsenet vuosittaisessa yhtiökokouksessa. Nykyinen hallitus on aloittanut kesäkuussa 2017.

– Yhtiön hallituksen ja toimivan johdon tehtävänä on etsiä tehokkaimmat keinot sille asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Naantalin Energia Jounimutanen Nettisivuille

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen.

Ota yhteyttä