Naantalin Energian hallitus esittäytyy

Naantalin Energian nykyinen hallitus valittiin yhtiökokouksessa 15.4.2019. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Samat henkilöt ovat hallituksessa pääsääntöisesti koko kunnallisvaalikauden. 

Esitimme kaikille jäsenille muutaman kysymyksen liittyen hallituspestiin:  

1. Mitä teet työksesi?
2. Minkä näet tärkeimpänä tehtävänäsi Naantalin Energian hallituksessa?
3. Mitä sähkölaitetta ilman et pärjäisi ja miksi?

Juha Haapakoski, hallituksen puheenjohtaja

Ne Asiakaslehti Hallitus Juha

1. Olen sekä eläkeläinen että yhä yrittäjä. Hoidan kahta omaa yhtiötä ja yhtä yhteismetsää, jotka eivät kuitenkaan vaadi jokapäiväistä huomiota.

2. Hallituksen puheenjohtajana tärkein tehtäväni on tukea yhtiön toimivaa johtoa tavoitteiden asettelussa ja niiden saavuttamisessa toki yhdessä koko hallituksen kanssa.

3. Omakotitalon sähköllä toimiva maalämpöpumppu tuottaa lämmön ja kuuman veden. Ilman sitä olo voisi tuntua kurjalta etenkin vuoden kylmimpinä hetkinä ja muulloinkin.


Samuli Santalahti, jäsen 

Ne Asiakaslehti Hallitus Samuli

1. Ammatiltani olen yhteyspäällikkö OP Koti Turussa, ja teen työkseni kiinteistöjen arviointiin ja arvostukseen liittyviä selvityksiä. Toiselta ammatiltani olen maanviljelijä.

2. Päätehtäväkseni näen yrityksen kannattavuudesta huolehtimisen, ja sitä kautta kilpailukykyisen energian ja siihen liittyvän nykyaikaisen teknologian varmistamisen naantalilaisille.

3. Ilman kännykän laturia saattaisi olla nykypäivänä hankala tulla toimeen! 


Kimmo Aho, jäsen

Ne Asiakaslehti Hallitus Kimmo

1. Toimin työpaikallani pääluottamusmiehenä ja automaatioasentajana.

2. Osaltani olla huolehtimassa, että yhtiökokouksen päätökset huomioidaan ja pannaan täytäntöön. Valvon yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa, että yhtiön hallinto toimii kokonaisuudessaan asianmukaisesti ja tuon myös omia näkemyksiä muihin hallituksen vastuulle kuuluviin asioihin.

3. On kyllä vaikeaa kuvitella, että ilman kännykkää tai vastaavaa viestintävälinettä tulisin toimeen, koska reaaliaikainen yhteydenpito eri suuntiin tuntuu nykyisin olevan lähes välttämätöntä. Ehkä se ei olisi kuitenkaan ihan kärjessä, jos pitäisi priorisoida eri laitteita tärkeysjärjestykseen. Esimerkiksi kotoa löytyy monia tärkeimpiäkin sähkölaitteita kuin taskussa kulkeva kännykkä.


Leena Haanpää, jäsen

Ne Asiakaslehti Hallitus Leena

1. Toimin erikoistutkijana Nuorisotutkimusverkostossa. Työtehtävät keskittyvät lasten ja nuorten yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien ja hyvinvoinnin lisäämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. 

2. Aiempi tutkimustaustani liittyi muun muassa ihmisten ympäristöasenteiden tarkasteluun. Koen siitä olevan hyötyä ympäristöystävällisten energiamuotojen edistämistyössä ja myönteisen ilmapiirin edistämisessä vihreään energiaan liittyen. 

3. Telkkari. Se liittyy vahvasti kotona oleiluun. Sitä on mukava sekä katsoa että kuunnella, ja se toimii myös unilääkkeenä.


Jussi Mälkiä, jäsen, asiantuntija

Ne Asiakaslehti Hallitus Jussi

1. Merikapteeni, Meriaura Groupin konsernijohtaja, johdan merikuljetus- ja uusiutuvan energian tuotantoa

2. Edistää uusiutuvan energian käyttöä.

3. Varmaankin työnteko ilman tietokonetta voisi olla hankalaa nykyaikana.


Risto Rinne, jäsen

Ne Asiakaslehti Hallitus Risto

1. Olen eläkkeellä energia-alalta.

2. Liikkeenjohdon työkokemukseni hyödyntäminen yhtiön hyväksi.

3. Nykyinen elintapa on niin riippuvainen sähköstä, että tulisi aikamoinen stoppi ilman sitä. Niinpä en voi nimetä mitään yksittäistä laitetta, en edes puhelimeni laturia.  


Elina Salokangas, jäsen

Ne Asiakaslehti Hallitus Elina

1. Olen luokanopettaja.

2. Naantalin Energian hallituksen jäsenenä näen tärkeimmäksi tehtäväkseni seurata energiantuotannon nykytilaa, kehitysnäkymiä ja haasteita. Hallituksen jäsenenä näen tärkeäksi, että asioihin hyvin perehtymällä voin osaltani olla tekemässä päätöksiä, joilla turvaamme oman paikallisen energiayhtiömme toiminnan ja pystymme tarjoamaan asiakkaille kilpailukykyiset hinnat, hyvän palvelun ja toimivan sähköverkon jatkossakin.

3. Sähkölaite, jota ilman en tulisi toimeen on pyykinpesukone. Loman jälkeisestä suuren lomailijaporukan pyykkivuoresta en olisi millään selvinnyt ilman tätä sähköistä apuria.

Ota yhteyttä