Naantalin Energia investoi toimitusvarmuuteen

Ne Asiakaslehti Tyomaat


Naantalin Energialla on käynnissä useita sähköverkon korvaus- ja laajennusinvestointeja Naantalin alueella. Tavoitteena on häiriötön sähköntoimitus asiakkaille.  

Luolalassa Aholankadulla ja Prosessikadulla uusitaan pylväsmuuntamo puistomuuntamolla sekä tehdään maakaapelointitöitä (kuva 1).

Luonnonmaalla tehdään useita maakaapelointitöitä. Ylitiellä pylväsmuuntamo uusitaan puistomuuntamolla. Rymättyläntielle rakennetaan 20 kilovoltin erotinasema, ja Rymättyläntien alikululle rakennetaan puistomuuntamo. Kuvassa olevalla Särkänsalmentien työmaalla rakennetaan uutta puistomuuntamoa (kuva 2).

Keskustassa rakennetaan uusi puistomuuntamo Luostarinkadulle sekä Käsityöläiskadulle. Samalla kohteissa tehdään maakaapelointia (kuva 3)

Lisäksi työmaita on Luonnonmaalla Kukolantiellä, Puhdistamontiellä, Linnavuoressa ja Naantalinsalmessa. Alueilla tehdään maakaapelointia, uusitaan pylväsmuuntamoja sekä rakennetaan erotinasema. Lisäksi alueelle rakennetaan 20 kilovoltin merikaapeliyhteys. Soinisissa rakennetaan puistomuuntamo, ja Maijamäessä Kristofferinkadulla korvataan vanha puistomuuntamo uudella. 

Ota yhteyttä