Siirry sisältöön

Sähkökatkoista maksettavat vakiokorvaukset

Asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset maksetaan yli 12 tunnin yhtäjaksoisesta verkkopalvelun keskeytymisestä. Korvaukset hyvitetään automaattisesti sähkölaskuissa.

Vakiokorvausten maksaminen perustuu sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin (verkkopalveluehdot, VPE 2010 ja sähköntoimitusehdot, STE 2010), asiakkaiden kanssa tehtyihin verkkopalvelu- ja liittymissopimuksiin sekä toimialan suosituksiin.

Verkkopalvelun keskeytys katsotaan alkaneeksi, kun verkkoyhtiön voidaan katsoa olevan siitä tietoinen. Korvaussumma perustuu ensisijaisesti asiakkaan arvioituihin vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin ja keskeytyksen yhtäjaksoiseen kestoon. Verkkopalvelumaksuihin sisältyvät siirron perusmaksut ja siirron energiamaksut sekä mahdolliset mittalaitemaksut veroineen (alv ja sähkövero).

Vakiokorvaus hyvitetään tulevilla laskuilla, joiden ajankohdat riippuvat laskutusrytmistäsi. Mahdollisten hyvitysten selvittämiseen kuluu tietysti jonkin verran aikaa, mutta pyrimme ne hoitamaan heti seuraavan laskutuksen yhteydessä.

Vakiokorvaukset määräytyvät sähkökatkon yhtäjaksoisen keston perusteella seuraavasti:

  • 12–24 tuntia: 10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 24–72 tuntia: 25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 72–120 tuntia: 50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 120–192 tuntia: 100 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 192–288 tuntia: 150 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta 
  • Yli 288 tuntia: 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta 

Loppukäyttäjälle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 €. 

Vahingonkorvaukset kuuluvat pääsääntöisesti kotivakuutuksen piiriin, joten sähkövahinkojen sattuessa on suositeltavaa ottaa yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön.

Avainsanat Sähkökatko, Sähkömarkkinalaki , Verkkopalvelu , Verkkopalvelumaksu
Ota yhteyttä