Siirry sisältöön

Kestävät energiaratkaisut ovat osa ilmastonmuutoksen torjuntaa

Julkaistu: 17.3.2021

Lauantaina 27. maaliskuuta vietetään vuosittaista Earth Houria, joka on WWF:n organisoima maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma. Huomion kiinnittäminen energiankulutuksen hillitsemiseen ja puhtaampien energiaratkaisujen valintaan on järkevää. Valinnoilla on vaikutusta ilmastonmuutoksen torjunnassa. Myös me Naantalin Energialla teemme töitä puhtaamman energiantuotannon puolesta.

Naantalin Energia Some Earth Hour


Energiantuotanto on välttämättömyys. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on edelleen tärkeässä, joskin vähenevässä roolissa energiantuotannossa. Fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Siirtyminen uusiutumattomista energioista kohti uusiutuvia energioita on osa ilmastomuutoksen pysäyttämisen ratkaisua.

Tulevaisuuden hiilineutraali energiajärjestelmä on toteutettava siten, että energian kestävyyden, toimintavarmuuden ja kilpailukyvyn vaatimukset samalla täyttyvät. Haaste on iso, muttei mahdoton.

Tuulienergialla kohti vähähiilisempää energiantuotantoa

Myös Naantalin Energia lisää uusiutuvien energioiden osuutta toiminnoissaan.  Olemme viime vuosina muun muassa lisänneet tuulivoiman tuotanto-osuuksia, jotta asiakkaalla on mahdollisuus valita täysin uusiutuva energiamuoto.

Myymämme tuulisähkö on 100-prosenttisesti tuulivoimalla tuotettua ja alkuperäistakuulla varmennettua, puhdasta, päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa. Naantalin Energian tuulisähköstä osa tulee Suomessa sijaitsevista tuulivoimapuistoista. Tällä hetkellä omat tuulivoimapuistomme kattavat kaikesta myydystä energiasta noin 3–4 prosenttia. Tulevan parin vuoden aikana luku lähes kaksinkertaistuu, kun Pohjanmaalle rakennettavat tuulivoimapuistot valmistuvat.

Omat tuotanto-osuutemme eivät enää nykyisessä kysynnässä riitä, sillä kokonaisuudessaan myymämme uusiutuvan energian määrä on yli 20 prosenttia myynnistämme! Ylimenevän osuuden ostamme pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta sertifioituna. 

Asiakkaamme ovat löytäneet ekologiset tuotevaihtoehdot, mikä on erinomainen asia. Muutos on näkynyt sekä kotitalouksien, yritysten että kunnallisten sähkösopimusten osalta. Oman tuotantomme ”yli” menevän sähkön hankimme alkuperätakuusertifikaatteina Pohjoismaisesta sähköpörssistä. Näin voimme todentaa sen, että myymämme energiamäärä on oikeasti uusiutuvilla tavoilla tuotettua.

Tulevaisuus rakentuu kestävälle energiantuotannolle

Uusiutuvien energialähteiden määrä kasvaa koko ajan. Vuonna 2020 tuulivoiman osuus kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä ja nettotuonnista oli 9,6 prosenttia. Energiateollisuus ry:n mukaan tuulivoimassa saavutettiin vuonna 2020 ennätyslukema: kapasiteetti kasvoi 13 prosenttia ja tuotanto 29 prosenttia. Vuonna 2020 Suomessa tuotetusta sähköstä 51 prosenttia oli uusiutuvia, mikä on neljä prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Tämä on oikea kehityssuunta, johon mekin Naantalin Energiassa olemme sitoutuneet.

Kannustamme kaikkia pohtimaan energiavalintojaan ja ottamaan osaa Earth Hour -ilmastotapahtumaan sammuttamalla turhat valot 27. maaliskuuta aikavälillä 20.30–21.30. Earth Hourin tarkoituksena on innostaa ihmisiä kohti ilmastoystävällisempään elämää.


Tuulisin ja kestävin terveisin,
Pasi Haarala
Naantalin Energian toimitusjohtaja

Ota yhteyttä