Siirry sisältöön

Leudot talvet ja suuri sähkölasku

Julkaistu: 3.2.2021

Tuoreen selvityksen mukaan ihmisten mitta alkaa olla täysi energian hinnankorotuksille. Huoli korotuksista on suurempi kuin koronan mukanaan tuomat rajoitukset tai ilmastonmuutos. Myös kuluttajan halu maksaa korkeampaa hintaa ympäristöä säästävästä energiasta on laimentunut.

Sähkölasku on siis jo nyt liian suuri, vaikka takana on monta leutoa talvea ja energiankulutus on ollut tavanomaista pienempää. Millaiselta lasku tuntuukaan, jos edessä on normaali tai sitä kylmempi talvi. Kuluttajan huoli on aiheellinen.

Tilanteesta syyttävä sormi osoittaa energiayhtiöitä. Toki yhtiöiden linjat poikkeavat toisistaan, mutta siirtohintojen korotusten takana on viranomainen.  Energiavirasto on asettanut määräajan sähkön toimitusvarmuutta parantaville investoinneille – riippumatta yhtiön koosta tai sen taloudellisesta asemasta. Yhtiöiden on sen lisäksi selvittävä muista verkostoinvestoinneista, kuten Naantalin Energian asuntomessualueen ja Luonnonmaan perhetalon kaavasta koituvista velvoitteista.

Vastapainoksi vaatimuksilleen Energiavirasto on asettanut maksimin tuotolle, mitä yhtiöt saavat kerätä yli viraston laskemien kustannusten. Osa on ylittänyt ja osa on alittanut (mm. Naantalin Energia) tämän sallitun tuoton rajan ensimmäisen nelivuotisjakson aikana. Juuri tuo sallitun tuoton suuruus matalan koron aikana on herättänyt arvostelua.

Kuluneesta viidestä vuodesta kolme on ollut tavallista lämpimämpiä, jolloin myös sähkön kulutus ja siirron tulovirta on ollut ennakoitua pienempää. Moni yhtiö on nostanut siirtohintaa useita kertoja, Naantalin Energia kuitenkin vain kerran viimeisen neljän vuoden aikana. Paineet hinnannostoon ovat varsinkin alueilla, missä kuluttajien määrä vähenee ja siirtolinjoja on paljon ilmajohtona. Kova talvi tuntuisi kuluttajan kukkarossa, mutta auttaisi pieniä yhtiöitä. Suuria tai useita korotuksia tehneet yhtiöt voisivat joutua myös palauttamaan siirtomaksua kuluttajalle maksimituoton ylittymisen takia – kuten on jo tapahtunutkin.

Vastuu järjestelmän toimivuudesta ja oikeudenmukaisuudesta on kuitenkin pitkälle juuri Energiavirastolla. Virastolla on keinoja hillitä yhtiöiden hinnankorotuspaineita esimerkiksi jatkamalla investointien määräaikaa, mikä sallisi myös maksimituoton alentamisen – ainakin periaatteessa. Kaikki yhtiöt eivät pysty toteuttamaan kaikkia investointeja kahdeksan vuoden määräajassa, joten tavoitteesta joudutaan joustamaan. Liki puolet toimintavarmuutta lisäävistä investoinneista on kuitenkin jo toteutunut eli toimintavarmuus on jo parantunut.  

Jos eduskunta on huolestunut kuluttajan suuresta sähkölaskusta, se voisi alentaa kuluttajan laskussa olevaa suurta sähköveron määrää kuten teollisuudelle tehtiin.

Hyvää alkanutta vuotta 2021!


Ne Asiakaslehti Hallitus Juha


Juha Haapakoski
Naantalin Energian hallituksen puheenjohtaja

Ota yhteyttä