Siirry sisältöön

Paikalliset haasteet

Julkaistu: 3.9.2018

Sähkömarkkinoilla toimii lukuisia suurempia ja pienempiä energiantuotantoyhtiöitä, joista kuluttaja voi valita mieleisensä toimittajan ja myös monilla tavoilla tuotettua energiaa mieltymyksensä mukaan. Sähkön siirron suhteen valinnanvaraa ei ole, siihen voi vaikuttaa vain asuinpaikan valinnalla.

Yhtiöiden siirtohinnat muodostuvat verkon laajuudesta ja investointien tarpeesta johtuen hyvinkin erilaisiksi. Tiiviisti asutuilla kaupunkialueilla siirtohinnat ovat usein edullisempia kuin harvaanasutuilla alueilla, jossa sähköverkkoa per käyttäjä on metreissä enemmän.

Minkälaiset mahdollisuudet Naantalin Energian kaltaisella pienellä paikallisella yhtiöllä on menestyä tilanteessa, jossa marginaalit ovat pienet ja vaatimukset suuret?

Ajat, jolloin kuluttajan ainoa vaatimus on ollut toimitusvarma ja edullinen sähkö, alkavat olla takana. Varsinkin nuoremmat sukupolvet ovat hyvin valistuneita sähkön tuotantotavan suhteen. Hinta ja toimitusvarmuus ei enää riitä, vaan tuotantotavan pitää usein olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, ja hyvä niin.

Paikallisen yhtiön näkökulmasta tämä on haaste. Toimintoja pitää kehittää niin, että entistä valistuneempi kuluttaja näkisi Naantalin asuinpaikkana, jossa kuljetaan kehityksen kärjessä myös energiaratkaisujen suhteen. 

Tarvitsemme jatkossa aurinkosähköjärjestelmiä ja erilaisia älykkäitä verkkoja, jotta pysymme ajan hermolla. Haaste on pienelle yhtiölle suuri, mutta toisaalta on palkitsevaa havaita, että kuluttajan vaatimukset näyttäisivät olevan ilmaston ja maapallon selviytymisen kannalta tarkoituksenmukaisia. 

Ne Blogi Santalahti

Samuli Santalahti
Naantalin Energia Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja

Ota yhteyttä