Siirry sisältöön

Naantalin Energian investoinnit parantavat toimitusvarmuutta

Julkaistu: 3.5.2018

Yksi yhtiömme historian suurimmista investoinneista valmistui loppuvuonna 2017. Rakensimme 110 kilovoltin alueverkon Luonnonmaalle ja maakaapelin Luolalan teollisuusalueelle.

Samassa yhteydessä maakaapeloimme Armonlaaksontien varrella olevat 20 kilovoltin ilmalinjat. Investoinnin suuruus oli yhteensä 1,65 miljoonaa euroa, mikä oli lähes 60 prosenttia koko vuoden 2017 investointibudjetistamme.

Investoinnin tavoitteena on alueverkon toimitusvarmuuden parantaminen, sillä sähkönkulutus on kasvanut Luonnonmaalla. Aikaistimme investointia, koska Finnfeeds Finland Oy:n sähköntarve on kasvanut ja yhtiö tarvitsi liittymän 110 kilovoltin jännitteeseen. Kyseessä on ainoa 110 kilovoltin asiakkuus alueellamme.

Työt alkoivat maalikuussa 2017

Uusi 110 kilovoltin alueverkko rakennettiin Armonlaaksontien varrelle. Samassa yhteydessä kuvassa näkyvät kolme 20 kilovoltin ilmalinjaa maakaapeloitiin, ja vanhat ilmalinjat purettiin talven aikana pois. 

Ne Blogi Armonlaaksontie Ennen Muokattu Ne Blogi Armonlaaksontie Nyt Muokattu

Ylimmässä kuvassa 20 kilovoltin linjat ovat vielä maan päällä ja alimmassa kuvassa turvassa maan sisällä.  

Työt jatkuivat koko kesän ja alkusyksyn 

Alueverkko rakennettiin ilmajohtona Karvetin sähköasemalta Naantalinsalmen yli Luonnonmaalla olevalle Kukolan sähköasemalle. Johto-osan pituus on 3,7 kilometriä. Humaliston–Sokerirannan alueella rakensimme noin 630 metriä pitkän 110 kilovoltin maakaapelin uudelle kytkinasemalle, josta Finnfeeds Finland Oy:n tehdas liittyy Naantalin Energian alueverkkoon.

Ne Blogi Risteyksen Ylitys 110kv Johdinten Ve


110 kilovoltin linjat ylittävät Humaliston risteyksen, Kuparivuoren leirintäalueen ja Naantalin salmen.

Ne Blogi Leirintaalue Ja Naantalinsalmen Ylit


Alla olevassa kuvassa näkyy 110 kilovoltin linjan alkupää, joka sijaitsee Karvetin muuntoasemalla ja jatkuu kohti Luonnonmaata. Vasen on uusi linja, ja oikea on Luolalasta Fingridin asemalta Naantalin Energialle tuleva linja.

Ne Blogi Karvetti

Suunnittelimme rakennustyöt hyvin, ja kokonaisuus sujui hienosti aikataulussa. Kiitokset Naantalin Energian henkilöstölle sekä yhteistyökumppanillemme TLT Building Oy:lle. 

Tänä vuonna investointimme ovat pienempiä kuin vuonna 2017, mutta silti varsin merkittäviä. Suurin yksittäinen investointimme on uuden Kukolanvainio 2 -asuinalueen sähköverkon rakentaminen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Lisäksi rakennamme esimerkiksi kaksi uutta puistomuuntamoa keskustan alueelle. Korvausinvestoinnit keskittyvät edelleen toimitusvarmuuden parantamiseen.

Pasi Haarala
toimitusjohtaja


Kannattaa katsoa myös videot rakennustöistä:
Maakaapelointi > 
Karvetti–Kukola >

Ota yhteyttä