Siirry sisältöön

Sähköalan sanastoa

 • Takamittari
  Mittari, jonka ylläpito ja lukeminen kuuluvat asiakkaalle. Asiakas voi halutessaan mitata takamittarilla esimerkiksi kahdella eri veroluokalla laskutettavaa sähkönkäyttöä.
 • Talviaika
  Useimmiten 1.11. - 31.3. välinen ajanjakso.
 • Tariffi
  Käytössä oleva nimitys eri rakenteisille ja hintaisille tuotteille. Tariffi sisältää tiedot maksuperusteista, ja sen mukaan määräytyvistä hinnoista.
 • Tasaerälaskutus
  Mittariluennan tapahtuessa kerran vuodessa, energiakulutus arvioidaan. Kulutusarvio jaetaan tasan vuoden aikana tulevien laskujen lukumäärällä. Jokainen lasku on samansuuruinen, lukuun ottamatta kerran vuodessa lähetettävää tasauslaskua, joka perustuu todelliseen sähkönkäyttöön. Käytäntö on poistumassa etäluettavien mittarien myötä, jolloin siirrytään vain kulutuksen mukaiseen laskutukseen.
 • Tehotariffi
  Tariffi, jota sovelletaan käyttäjiin, joiden tehontarve on suuri. Tariffiin kuuluu myös tilaustehoon perustuva maksukomponentti.
 • Tilausteho
  Se sähköteho, jonka sähkönkäyttäjä on varannut sovituin ehdoin käytettäväkseen.
 • Toimitusasiakas
  Asiakas, jolle sähköyhtiö on velvoitettu toimittamaan sähkön julkisilla hinnastoilla. Toimitusasiakas ei ole lähtenyt kilpailuttamaan sähkönostoaan.
 • Toimitussähkö
  on sähköä, jota myydään toimitusvelvollisuusasiakkaille julkisilla hinnastoilla.
 • Toimitusvelvollisuus
  on määräävässä markkina-asemassa olevan sähkön vähittäismyyjän velvollisuus toimittaa sähköä kohtuulliseen hintaan asiakkaan sitä pyytäessä, mikäli asiakkaalla ei ole muita taloudellisesti kilpailukykyisiä sähkönhankintamahdollisuuksia sähköverkon kautta.
 • Toimitusvelvollisuushinnasto
  ks. julkinen sähköhinnasto
 • Tuntienergiamittari
  on sähköenergian tunneittain mittaava sähkömittari.
 • Tuntimittaus
  Sähkönkäytön mittaustapa, joka vaaditaan kun pääsulake on yli 3 x 63 A, tai tilausteho on yli 45 kW ja asiakas haluaa vaihtaa sähkön myyjää.
 • Tuntiteho
  on energiamittarin rekisteröimän tunnissa tapahtuneen kulutuksen mukaan laskettu keskiteho kyseiselle tunnille.
 • Tyyppikuluttaja
  on samalla tavalla sähköä käyttävistä asiakkaista muodostetun asiakasryhmän keskimääräinen kuluttaja.
 • Tyyppikuormituskäyrä
  on tietyn asiakasryhmän keskimääräisen kuluttajan vuotuinen sähkönkäyttö esitettynä tunti tunnilta. Tyyppikuormituskäyrä mahdollistaa pienasiakkaiden osallistumisen kilpailuun.
Ota yhteyttä