Siirry sisältöön

Sähköalan sanastoa

 • Spot-kauppa
  Pohjoismaisessa sähköpörssissä, Nord Poolissa, spot-sähkökauppaa käydään 24 tunnin jaksoissa. Kaupat tehdään päivittäin kello 13.00 mennessä, ja sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti.
 • Sulake
  Virtapiirissä oleva turvalaite. Se suojaa sähkönkäyttäjää tapaturmavaaralta, jos sähkölaitteeseen tulee vika. Sulake suojaa myös sähköjohtoa ylikuormituksen aiheuttamalta lämpenemiseltä ja estää näin mahdollisen tulipalon. Sulake palaa ja katkaisee virran jos sähkölaitteessa tai sähköjohdoissa on vikaa tai kun sähköjohtoa on ylikuormitettu, eli käytössä on samanaikaisesti liian monta sähkölaitetta tai yksittäinen sähkölaite on liian suuritehoinen. Sulake voi palaa myös vanhuuttaan.
 • Sähköhinnasto
  Eri sähkötuotteiden muodostama kokonaisuus, josta asiakas voi valita itselleen parhaaksi katsomansa tuotteen sähkön ostoon.
 • Sähkökaappi tai sähkönjakokaappi
  Sähkö siirretään pienjänniteverkosta kiinteistöihin ja ulkovalaistuspisteisiin sähkökaappien kautta. Yhden kaapin jakelupiiriin kuuluu 1-5 kiinteistöä.
 • Sähkömarkkinalaki
  1.6.1995 voimaan tullut laki, jonka tarkoituksena on turvata terve ja toimiva taloudellinen kilpailu sähkön tuotannossa ja myynnissä ja tasapuolisten palveluperiaatteiden ylläpito sähköverkkojen toiminnassa. Laissa säädetään sähköverkon omistajalle siirtovelvollisuus kohtuullista korvausta vastaan, mikä tekee mahdolliseksi sähkön ostamisen myös muulta toimittajalta kuin siltä, jonka verkkoon asiakas on liittynyt.
 • Sähkömarkkinat
  Sähkömarkkinat on lähinnä kuin kaupankäyntiä, jolla on eri sähkönmyyjiä tarjoamassa sähköä asiakkaille. Sähkökauppa käydään aina kantaverkossa, josta alkaa myös sähkön "kotiinkanto".
 • Sähkön kokonaishinta
  Sähkön kokonaishinta muodostuu sähköenergiasta, sähkön siirrosta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta.
 • Sähkön myyjä
  Myy asiakkaalle sähköä eli tarjoaa kilpailulle vapaata sähkön osuutta asiakkaalle. Muut markkinoilla toimijat ovat sähkön siirtäjiä ja sähkön tuottajia.
 • Sähkön siirto
  Sähkön siirto on sähkön kuljettamista sähköverkossa sähkökaupan osapuolien välillä. Sähkön siirron hinta muodostuu käyttöpaikan pääsulakkeen mukaisesta perusmaksusta sekä sähkönkäytön mukaisesta siirron käyttömaksusta. Hinta sisältää sähköverkon rakentamisesta, ylläpidosta ja sähkön mittauksesta aiheutuvat kustannukset. Sähkön siirrosta vastaa paikallinen sähköyhtiö, eikä sitä voi kilpailuttaa. Sähkön siirron laskuissa laskutetaan myös kaikki verot.
 • Sähkön tukkumyynti
  Sähkönmyyntiä vähittäismyyjille ja suurille sähkönkäyttäjille.
 • Sähkön verkkopalvelu
  on asiakkaalle verkkopalvelusopimuksen perusteella tarjottua sähkön verkkopalvelua.
 • Sähkön vähittäismyynti
  Sähkönmyynti jakeluverkon kautta välittömästi kotitalouksille, maatalouksille ja muille pienille sekä keskisuurille sähkön käyttäjille.
 • Sähkönkäyttäjä
  Yksityinen kuluttaja, yritys tai yhteisö, joka käyttää sähköä.
 • Sähkönkäyttö
  Sähkönkäyttäjän kulutuksen ajoittuminen ja määrä.
 • Sähkönmyyntisopimus
  Sopimus, jonka asiakas tekee sähkön myyjän kanssa. Siitä käytetään myös nimeä sähkösopimus.
 • Sähköntoimittaja
  ks. sähkön myyjä.
 • Sähköntoimitus
  Sähkönmyyntisopimuksen perusteella myydyn sähköenergian toimittaminen.
 • Sähköpörssi
  Markkinapaikka, jossa pörssin jäsenet voivat ostaa ja myydä sähköä. Suomessa ja Pohjoismaissa toimii Nord Pool (Nasdaq OMX Commodities): http://www.nasdaqomx.com/commodities/market-prices .
 • Sähköteho
  on virran ja jännitteen tulo, se on myös sähkötyö aikayksikköä kohti. Sähkötehon yksikkö on watti (W).
 • Sähköverkko, sähköverkkotoiminta
  Sähköverkon muodostavat toisiinsa liitetyt sähköjohdot, sähköasemat sekä muut tarvittavat sähkölaitteistot joita käytetään sähkön siirtoon tai jakeluun. Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista toimintaa, jolla siirtoverkko asetetaan sähkön siirtoa ja muita verkon palveluja tarvitsevien käyttöön.
 • Sähköverkkoluvan haltija
  Sähköverkkoluvan haltija on yhteisö tai laitos, jolla on hallinnassaan sähköverkkoa.
 • Sähkövero
  Sähkön kulutuksesta sähköyhtiöt perivät energiaveroa siirron yhteydessä seuraavasti: veroluokka I 2,111720 snt/kWh ja veroluokka II 0,871720 snt/kWh. Nämä tulot yhtiöt maksavat suoraan valtiolle. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % ja huoltovarmuusmaksun. Kaikki asiakkaamme kuuluvat I veroluokkaan elleivät ole toisin ilmoittaneet. Asiakas voi ilmoittautua II veroluokkaan, jos käyttöpaikalla harjoitetaan teollisuutta tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä.
Ota yhteyttä