Siirry sisältöön

Sähköalan sanastoa

 • Päivä-/yösähkö
  Vuodenajasta riippumatta kaksiaikainen hinnoittelu.
 • Päiväaika
  Vaihtelee sähkönmyyjittäin. Tavallisesti päiväaika on 7.00 - 22.00 tai 7.00–23.00.
 • Pätöteho
  Sähkötehon hyötykomponentti.
 • Päästökauppa
  Toiminta, jossa voimalaitosten päästöillä on rahallinen arvo ja jossa päästöoikeuksia tai -vähennyksiä ostetaan ja myydään.
 • Pääsulake
  Ylivirtasuoja sähkönkäyttöpaikan ja sähköverkon välillä.
Ota yhteyttä