Siirry sisältöön

Sähköalan sanastoa

 • Liikennevirta Oy
  4.12.2013 perustettu sähköautojen valtakunnallisen Virtapiste-latausverkoston operaattoriyhtiö, joka toimii avoimeen markkinamalliin perustuen. Yhtiön rooli on mahdollistaa latauspisteiden laaja yhteiskäyttö ja tehdä asiakkailleen latauspisteiden operointi ja latauspalvelujen myynti mahdollisimman helpoksi. Yhtiön asiakkaita ovat latauspisteiden omistajat sekä latauspalvelujen tarjoajat. www.virta.fi
 • Liittyjä
  Sähkönkäyttöpaikan omistaja tai haltija, joka tekee jakeluverkon haltijan kanssa liittymissopimuksen.
 • Liittymismaksu
  Liittymismaksulla saa sähköliittymän käyttöoikeuden. Liittymismaksulla rakennetaan liittymää varten tarvittava sähköverkko liittämiskohtaan saakka.
 • Liittymissopimus
  Jakeluverkonhaltijan kanssa liittymissopimuksen tekee sähkönkäyttöpaikan omistaja tai haltija.
 • Liittymä
  Sisältää ne osat jakeluverkonhaltijan hallitsemista johdoista ja laitteista, jotka ovat tarpeen sähkön toimittamiseksi liittyjän sähkönkäyttöpaikalle.
 • Liittämiskohta
  Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähköasennusten välinen raja. Liittymissopimuksessa sovittu liittämiskohta on samalla jakeluverkon ja liittyjän sähköasennusten välinen raja. Naantalin Energia Oy vastaa sähkön toimittamisesta ja sen laadusta liittämiskohtaan saakka. Tästä eteenpäin olevien johtojen ja asennusten suunnittelu, rakentaminen, omistus ja ylläpito kuuluvat sähköliittymän omistajalle.
 • Loisteho
  Vähentää verkon pätötehon siirtokykyä ja lisää jännitehäviöitä. Tietyt sähköjärjestelmän osat, kuten moottorit ja muuntajat, voivat sekä tarvita että tuottaa loistehoa.
 • Lukemalasku
  Tarkoittaa todetun mittarilukeman mukaiseen sähköenergian kulutukseen ja/tai sähkön siirtoon perustuvaa laskua. Asiakas saa laskun jälkikäteen jo kuluttamastaan sähköstä.
Ota yhteyttä