Siirry sisältöön

Sähköalan sanastoa

 • Kaksiaikamittaus
  Sähköenergian kulutuksen mittaus kahdella aika-alueella erikseen, esim. päivä/yö.
 • Kantaverkko
  Valtakunnallinen suurjännitteinen sähkönsiirtoverkko, johon kuuluvat 400 ja 220 kilovoltin (kV) sekä tärkeimmät 110 kV:n johdot sekä sähköasemat. Fingrid Oyj ylläpitää ja hallitsee Suomen kantaverkkoa.
 • Kilovoltti
  1000 volttia (V). Sähköä siirretään yleisimmin 10, 20 sekä 110 kilovoltin (kV) jännitteellä.
 • Kilowatti (kW)
  1000 wattia (W).
 • Kilowattitunti (kWh)
  Sähköenergian yksikkö. Teholtaan 100 watin lamppu kuluttaa palaessaan 10 tunnin ajan yhden kilowattitunnin (kWh) sähköenergiaa. 100 W x 10h = 1000 Wh = 1 kWh (teho x aika = energia).
 • Kilowattituntimittari
  Mittari, jolla mitataan asiakkaan sähkönkäyttöä. Sähköyhtiö lukee asiakkaan kilowattituntimittarin säännöllisin väliajoin. Kilowattituntimittarit ovat sähköyhtiön omaisuutta. Viime vuosina on siirrytty ns. etäluettaviin mittareihin.
 • Kuormitus
  Sähkönkäyttäjän kokonaiskulutus valitun tarkastelujakson aikana, esimerkiksi tunneittain esitettynä.
 • Kuormitusmalli
  Sähkönmyyjien välisten sähkötaseiden selvityksessä käytettävä malli, jossa hyödynnetään kunkin käyttäjätyypin tyypillistä kulutusjakautumaa.
Ota yhteyttä