Siirry sisältöön

Naantalin Energia jatkaa sähköverkon toimintavarmuuden parantamista ja hinnoitteluun on tulossa maltillisia muutoksia

Julkaistu: 4.2.2016

Naantalin Energia investoi merkittävästi sähköverkon toimintavarmuuteen. Viime vuoden 1,2 miljoonan euron kokonaisinvestoinneista yhtiö käytti lähes 75 prosenttia sähköverkkoon. Verkostoinvestointeja jatketaan tänä vuonna noin miljoonalla eurolla. Sähkön siirtohintaan on tulossa maltillinen, noin yhdeksän prosentin korotus

Uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa yhtiöt saattamaan sähköverkot paremmin sääilmiöitä ja myrskyjä kestäviksi. Tällä tavoitellaan sitä, että näistä syistä aiheutuvat sähkökatkot ovat jatkossa taajama-alueella korkeintaan 6 tuntia ja haja-asutusalueella 36 tuntia.

- Vaikka alueellamme jakeluhäiriöt ovat melko harvinaisia, on meillä asetettuun velvoitteeseen matkaa. Viime vuonna sähkönjakelun keskeytysaika oli Naantalissa noin 29 minuuttia, kertoo Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala.

– Maakaapelointi on tehokas keino toimitusvarmuuden parantamiseen. Lisäksi linjakatujen raivaus ja linjojen rakentaminen teiden varsille vähentävät häiriöriskiä merkittävästi. Oma osuutensa on myös verkon automaatiolla ja järjestelmien toimivuudella. Naantalin Energian pienjänniteverkosta on maan sisässä jo 78 prosenttia ja keskijänniteverkosta 58.


Sähkön myyntihintoihin kevennystä, siirtohintaan maltillinen korotus

Naantalin Energia alentaa toistaiseksi voimassa olevia sähkön myyntihintoja 1. maaliskuuta 2016 alkaen keskimäärin 4–6 prosenttia. Alennuksen syynä on sähköenergian hankintakustannusten lasku. Myyntihintojen lasku pienentää tyypillisen kerrostaloasukkaan sähkölaskua noin 0,62 euroa kuukaudessa ja omakotitalon suoran sähkölämmittäjän laskua noin 5,70 euroa kuukaudessa.

– Yhtiön myyntihinnat ovat edelleen kilpailukykyisiä ja myymme myös edullisia määräaikaisia tuotteita. Siirtohintojen korotus on taas varsin maltillinen verrattuna moniin muihin toimijoihin. Toimimme tässä pitkäjänteisesti, sillä lain velvoite on saattaa sähkönjakelu toimitusvarmaksi vuoteen 2028 loppuun mennessä. Edellisen kerran nostimme siirtohintoja vuoden 2012 alussa, Pasi Haarala kertoo.

Siirtohintoja korotetaan keskimäärin yhdeksän prosenttia. Nousu johtuu vuonna 2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain edellyttämistä investoinneista sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen sekä kantaverkkomaksujen nousu. 

Lämmin talvi laski sähkönkulutusta

Naantalin Energia siirsi vuonna 2015 asiakkailleen 121,5 miljoonaa kilowattituntia sähköä. Sähkönkulutus väheni yhtiön toimialueella noin kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vähennys johtui pääosin lämpimistä talvikuukausista.

– Leuto sää vähensi erityisesti kotitalouksien ja pienten yritysten sähkönkulutusta alueellamme. Teollisuuden sähkön käyttö pysyi lähes vuoden 2014 tasolla. Teollisuudella menee Naantalissa siis kohtalaisen hyvin, sanoo Pasi Haarala.

 Sähkönkäytössä muutos

Sähkönkulutus on laskenut jo kolmena peräkkäisenä vuotena Naantalissa. Huippuvuodesta 2010 sähkön käyttö on laskenut yli kahdeksan prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Sitä ennen kulutus on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti 1940-luvulta alkaen. Muutokseen ovat vaikuttaneet sekä talouden kehitys, normaalia lämpimämmät vuodet, erityisesti talvet, energiatehokkuus sekä Naantalin asukasmäärän kasvun tasaantuminen.

– Sähkölaitteita on entistä enemmän, mutta ne kuluttavat aikaisempaa vähemmän. Led-lamput ovat yleistyneet ja kylmälaitteiden energiatehokkuus on parantunut. Online-palvelumme myötä asiakkaamme myös seuraavat sähkönkulutustaan entistä tarkemmin, kertoo Pasi Haarala.

– Naantalissa on paljon sähköstä riippuvaisella järjestelmällä lämmitettäviä taloja, mikä heiluttaa nimenomaan talvikuukausien sähkön käyttöä. Kesäkuukausina kulutus on pysynyt hyvin tasaisena. Erilaisten lämpöpumppujen käyttö asuntojen viilennyksessä on syönyt osan energiaa säästävien laitteiden hyödystä eikä kokonaiskulutuksen laskua kesällä ole ainakaan vielä havaittu.Takaisin

Ota yhteyttä