Siirry sisältöön

Naantalin Energian alueella sähkön käyttö kasvoi maltillisesti

Julkaistu: 31.1.2020

Jakeluhäiriöitä erittäin vähän, lähes 2 miljoonan euron investoinnit sähköverkkoon

Naantalin Energia Karvetti


Naantalin Energian verkkoalueella käytetyn sähkön määrä pysyi viime vuonna lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Kulutukseen vaikutti loppuvuoden 2019 poikkeuksellisen lämmin sää. Vuonna 2018 alueella oli sähkönjakelun keskeytyksiä vain noin 6 minuuttia, kun valtakunnallisesti luku oli lähes 1,5 tuntia. Tänä vuonna Naantalin Energian kokonaisinvestoinnit ovat noin 1,9 miljoonaa euroa. Naantalin Energian tekemän tutkimuksen mukaan yhtiön asiakkaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä toimintavarmuuteen ja sähkökatkosten vähäisyyteen.


Naantalin Energian verkossa käytettiin vuonna 2019 sähköä 131,9 miljoonaa kilowattituntia (131,9 GWh). Sähkön käyttö kasvoi noin 0,2 prosenttia verrattuna vuoteen 2018, jolloin sähköä käytettiin 131,7 kilowattituntia.

– Loppuvuoden erittäin lämmin sää vaikutti siihen, ettei sähkönkulutus juuri noussut edellisestä vuodesta. Maltillinen nousu tuli Naantalin alueella sekä kotitalouksista että teollisuudesta. Viimeisen viiden vuoden aikana kulutus on kuitenkin kasvanut alueella 10,4 miljoonalla kilowattitunnilla eli noin 8,6 prosenttia. Kasvuun on vaikuttanut etenkin alueen suurteollisuus, kertoo Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Valtakunnallisesti sähkön käyttö väheni

Valtakunnallisesti sähkön kokonaiskäyttö vuonna 2019 oli 86 terawattituntia, ja käyttö väheni 1,7 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Kotitalouksien sähkönkulutus nousi noin 0,2 terawattituntia. Sähköntuonnin osuus oli 23 prosenttia kulutuksesta, ja sähköä tuotiin eniten Ruotsista. Ostovoimakorjattuna sähkön hinta oli Suomessa Euroopan kolmanneksi halvinta.

– Viime vuonna päästöttömän sähköntuotannon osuus oli valtakunnallisesti ennätykselliset 82 prosenttia. Uusiutuvan sähköntuotannon osuus oli 47 prosenttia, ja tästä kotimaisen tuotannon osuus oli 51 prosenttia.

Investoinnit toimitusvarmuuteen ja uusille alueille, jakeluhäiriöitä erittäin vähän

Naantalin Energian kokonaisinvestoinnit ovat tänä vuonna noin 1,9 miljoonaa euroa. Summa jakautuu vanhaa verkkoa uusiviin ja toimintavarmuutta parantaviin korvausinvestointeihin sekä laajennusinvestointeihin, joihin lukeutuu muun muassa uusien alueiden verkoston rakentaminen. Muita investointeja tehdään esimerkiksi laitteistoihin, sähkömittareihin, tuotantoon, järjestelmiin, automaatioon ja kalustoon.

– Investoinneilla tähdätään siihen, että sähkön jakelu on jatkossakin turvallista ja mahdollisimman häiriötöntä myös myrskykeleillä, kertoo Pasi Haarala.

Naantalin Energian pienjänniteverkosta on maan sisässä jo 82 prosenttia ja keskijänniteverkosta noin 79 prosenttia.

– Jakeluhäiriöt ovat alueellamme hyvin harvinaisia. Vuonna 2018 sähkönjakelun keskeytysaika oli Naantalissa vain keskimäärin noin 6 minuuttia, kun valtakunnallisesti luku oli tunti ja 24 minuuttia. Samana vuonna Naantalissa oli kaikkiaan vain 21 sähkönjakelun keskeytystä, kun valtakunnallisesti keskiarvo oli 910 keskeytystä yhtiötä kohti, kertoo Pasi Haarala.

Tänä vuonna sähköverkon korvausinvestointeja tehdään Latonpääntielle, Metsä-Jukolaan ja Särkänsalmentielle. Lisäksi saneerataan pienjänniteverkkoa ja uusitaan 70-luvulta peräisin oleva puistomuuntamo. Sähköverkkoa laajennetaan tänä vuonna asuntomessualueelle sekä keskustassa Tuulensuunkadulla ja Nuhjalassa. Lisäksi varaudutaan Luonnonmaan Perhetalon kaavan tuomiin muutoksiin.

Asiakkaat tyytyväisiä toimitusvarmuuteen ja asiakaspalveluun

Naantalin Energian marraskuussa tekemän asiakaskokemustutkimuksen avulla selvitettiin Naantalin Energian toiminnan keskeisimpiä vahvuuksia ja kehityskohteita. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse noin 50 Naantalin Energian asiakasrekisteristä satunnaisotannalla poimittua henkilöä, jotka olivat tehneet uuden sähkönmyyntisopimuksen vuoden aikana.

– Ehdoton vahvuutemme on toimintavarmuus sekä sähkökatkosten sekä muiden vikojen vähäisyys. Asiakkaamme kiittelivät myös asioinnin helppoutta ja asiakkaista huolehtimista. Asiakaspalvelun saa kiinni tarvittaessa ja asiat ratkottua. Sähkösopimuksen voi helposti tehdä verkkosivujen kautta, puhelimitse tai konttorilla. Asiakkaamme kaipaavat kiinnostavampaa viestintää sekä ekologiseen toimintaan liittyvää sisältöä, vaikka sähköä vähän kuivana aiheena pidettiinkin, kertoo Pasi Haarala.

Tutkimuksen mukaan Naantalin Energian NPS eli nettosuositteluindeksi oli 40. Arvostelijoita oli 6 prosenttia, passiivisia 48 prosenttia ja suosittelijoita 46 prosenttia. Haastateltujen asiakkaiden julkinen suositteluhalukkuus oli yhteensä 25 prosenttia. NPS-arvo muodostuu, kun arvostelijoiden prosenttiosuus vastaajista vähennetään suosittelijoiden prosenttiosuudesta. NPS-arvo voi täten vaihdella aina arvosta -100 arvoon 100 asti. Tulosta voi pitää verrokkiyhtiöhin nähden hyvänä.Takaisin
Ota yhteyttä