Naantalin Energian liikevaihto kasvoi

Julkaistu: 16.4.2019

Tilikauden tulos pysyi positiivisena huolimatta kertaluontoisista kuluista


Naantalin Energia Oy:n liikevaihto kasvoi vuonna 2018 noin kolme prosenttia 9,5 miljoonaan euroon. Kasvu johtui sähkön siirron määrän ja siirtohintojen noususta. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja laski 31 prosenttia 0,8 miljoonaan euroon. Lasku johtui pääosin kertaluontoisesta osinkotuotosta vertailuvuoden tuloksessa. Tänään pidetty yhtiökokous valitsi yhden uuden jäsenen hallitukseen. 

Naantalin Energian sähköverkkoliiketoiminnan liikevaihto nousi viime vuonna 5,3 prosenttia noin 4 miljoonaan euroon. Energiaa siirrettiin 131,6 miljoonaa kilowattituntia (131,6 GWh), mikä on 5,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017, jolloin sähköä käytettiin 124,6 miljoonaa kilowattituntia.

– Sähkön käytön kasvu johtui alueen suurteollisuuden merkittävästi suuremmasta kulutuksesta sekä erittäin kylmästä alkuvuodesta, mikä kasvatti kotitalouksien sähkönkulutusta, kertoo Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Sähköverkkoliiketoiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja laski noin 3 prosenttia 0,9 miljoonaan euroon. 

– Tulosta heikensivät kasvaneet poistot, sillä sähköverkkoon on investoitu merkittävästi viime vuosina. Positiivista on se, että rakentaminen Naantalissa on kasvussa, ja verkkoalueellemme tuli 238 uutta käyttöpaikkaa viime vuoden aikana.

Muiden sähköliiketoimintojen liikevaihto nousi 1,1 prosentilla 5,5 miljoonaan euroon. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -0,1 miljoonaa euroa. Muihin sähköliiketoimintoihin kuuluvat sähkönmyyntitoiminta, tuotantoliiketoiminta sekä urakointitoiminta.

Investoinnit sähköverkon korvauksiin ja laajennukseen

Naantalin Energian investoinnit olivat vuonna 2018 noin 1,7 miljoonaa euroa, joista runsaat 70 prosenttia käytettiin sähköverkon laajentamiseen, uusimiseen ja ylläpitoon. 

Tänä vuonna kokonaisinvestoinnit ovat noin 1,8 miljoonaa euroa. Sähköverkon korvaus- ja laajennusinvestointeihin käytetään noin 1,2 miljoonaa euroa. Muihin verkostoinvestointeihin kuten sähkömittareihin, tuotantoon, järjestelmiin, automaatioon ja kalustoon käytetään noin 640 000 euroa. 

– Korvausinvestoinneilla korvataan lähinnä vanhoja pylväsmuuntamoita puistomuuntamoiksi ja ilmajohtoja maakaapeleiksi. Suurin yksittäinen korvausinvestointimme liittyy Rymättyläntien ja Särkänsalmentien varsille vedättäviin kaapeleihin ja putkituksiin. Tällä valmistaudutaan tulevaisuuden sähkön käyttöön, kertoo Pasi Haarala. 

Hallitukseen yksi uusi jäsen 

Naantalin Energian 15. huhtikuuta järjestetty yhtiökokous valitsi uutena jäsenenä yhtiön hallitukseen Elina Salokankaan ja varalle Riitta Alhon, joka toimi aikaisemmin hallituksen varsinaisena jäsenenä. Hallituksen muu varsinaiset jäsenet ovat Kimmo Aho, Leena Haanpää, Juha Haapakoski, Jussi Mälkiä, Risto Rinne ja Samuli Santalahti. 

Naantalin Energia Oy:n keskeisiä tunnuslukuja


 
20182017
Liikevaihto, euroa
9 526 123,74

9 242 090,43
Sähköverkkoliiketoiminta

3 984 300,19

3 756 726,84
Sähkönmyyntiliiketoiminta

4 678 568,62

4 694 656,77
Tuotantoliiketoiminta

227 137,58

210 960,65
Asennustoiminta

636 117,35

579 746,17
Liikevoitto, euroa
855 158,22

1 030 049,98
Tilikauden tulos, euroa
467 987,76

757 066,39
Oman pääoman tuotto, %
10,2

15,4
Henkilöstö keskimäärin, kpl
15,5

15


Lisätietoja: toimitusjohtaja Pasi Haarala, Naantalin Energia Oy, puh. 044 023 4644

Katso vuoden 2018 vuosikertomus

Kuvia Naantalin Energiasta


Takaisin
Ota yhteyttä