Naantalin Energian kannattavuus jatkui hyvänä

Viestintätoimisto Telegraafi (info a telegraafi.fi), 27.3.2018

Naantalin Energia Oy:n liikevaihto laski vuonna 2017 noin 4,4 prosenttia 9,2 miljoonaan euroon. Tämä johtui energian myyntihinnan laskusta ja vähentyneestä urakoinnista. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja nousi selvästi edellisestä vuodesta ja oli noin 1,2 miljoonaa euroa. Tulosta paransivat muun muassa tuulipuiston myynnistä saatu osinkotulo, Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osuuden vähentynyt tappio sekä vuonna 2016 tehty siirtohinnan korotus. Tänään pidetty yhtiökokous päätti pitää yhtiön hallituksen kokoonpanon ennallaan.

Naantalin Energian sähköverkkoliiketoiminnan liikevaihto nousi viime vuonna noin 4 prosenttia 3,8 miljoonaan euroon. Energiaa siirrettiin 124,6 miljoonaa kilowattituntia, mikä on noin 1,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Kulutus pysyi lähes samalla tasolla yksityistalouksissa sekä pienyrityksissä. Sen sijaan suurteollisuuden sähkönkulutus laski vuoteen 2016 verrattuna 5,7 prosenttia.

– Teollisuudessa energiatehokkuuteen on selvästi panostettu, koska laskutrendi on jatkunut jo usean vuoden ajan, kertoo Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Sähköverkkoliiketoiminnassa tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi noin 16 prosenttia noin miljoonaan euroon.

– Tulosta paransivat edellisenä vuonna nostettu siirtohinta sekä kustannusten pysyminen alle budjetoidun. Yhtiön siirtohintoja ei nostettu vuoden 2017 aikana.

Sähkön myyntihinnat laskivat

Sähkönmyyntiliiketoiminnan liikevaihto laski noin 8 prosenttia 4,7 miljoonaan euroon. Lasku johtui energian myyntihintojen laskusta. Liiketoiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -0,01 miljoonaa euroa, kun luku vuotta aikaisemmin oli -0,1 miljoonaa euroa. Tappio aiheutui osuussähkön myynnistä.

– Sähkömarkkina on voimakkaasti kilpailtu ja muuttumassa yhä enemmän vaihtuvahintaisiin tuotteisiin, joissa hintavaihtelun riskiä siirretään asiakkaille, kertoo Pasi Haarala. 

Investoinnit verkon toimintavarmuuteen 

Naantalin Energian investoinnit olivat vuonna 2017 noin 2,8 miljoonaa euroa, joista lähes 90 prosenttia käytettiin sähköverkon laajentamiseen, uusimiseen ja ylläpitoon. Vuoden suurin investointi oli 110 kilovoltin alueverkko Karvetista Kukolan sähköasemalle ja samassa yhteydessä toteutettu Finnfeeds Finlandin tehdasalueen 110 kilovoltin maakaapelointi.

Tänä vuonna yhtiön korvausinvestoinnit keskittyvät edelleen toimitusvarmuuden parantamiseen. Yhtiö jatkaa muun muassa sähköverkon maakaapelointia ja verkostoautomatiikkaa. Sähkömarkkinalaki velvoittaa yhtiöt saattamaan sähköverkot paremmin sääilmiöitä ja myrskyjä kestäviksi vuoteen 2028 mennessä. Naantalin Energian pienjänniteverkosta on maan sisässä jo 78 prosenttia ja keskijänniteverkosta 58 prosenttia.

– Suurin yksittäinen uusinvestointimme tänä vuonna on uuden Kukolanvainio 2 -asuinalueen sähköverkon rakentaminen. Lisäksi rakennamme uusia muuntamoja keskustan alueelle ja Luonnonmaalle, sanoo Pasi Haarala.

Hallitus jatkaa kesäkuussa valitulla kokoonpanolla

Naantalin Energian 26.3.2018 järjestetty yhtiökokous päätti pitää yhtiön hallituksen kokoonpanon entisellään. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa kesäkuussa 2017 valitut hallituksen jäsenet ovat Kimmo Aho, Riitta Alho, Leena Haanpää, Juha Haapakoski, Jussi Mälkiä, Risto Rinne ja Samuli Santalahti.

Naantalin Energia Oy:n keskeisiä tunnuslukuja

  2017 2016
 Liikevaihto, euroa
 9 242 090,43 9 662 552,88
 Sähköverkkoliiketoiminta 3 756 726,84 3 610 277,67
 Sähkönmyyntiliiketoiminta 4 694 656,77 5 111 657,71
 Tuotantoliiketoiminta 210 960,65 257 270,67
 Urakointiliiketoiminta 579 746,17 683 346,83
 Liikevoitto, euroa
 1 030 049,98 796 931,58
 Tilikauden tulos, euroa 757 066,39 628 021,52
 Oman pääoman tuotto, % 15,4 11,4
 Henkilöstö keskimäärin, kpl 14 14


Takaisin
Ota yhteyttä