Naantalin Energian alueella hyvin vähän jakeluhäiriöitä

Viestintätoimisto Telegraafi (info a telegraafi.fi), 7.2.2018

Naantalin Energia käyttää investointeihin tänä vuonna noin 1,2 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuvat uusien alueiden sähköverkon rakentamiseen sekä olemassa olevan verkon uusimiseen sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Naantalissa sähkönjakelun keskeytysaika oli vuonna 2016 vain 0,07 tuntia asiakasta kohden, mikä on valtakunnallisessa vertailussa erittäin vähän.

– Jakeluhäiriöt ovat alueellamme hyvin harvinaisia. Keskiarvot vuosien 2012–2016 ajalta osoittavat, että sähkönjakelun keskeytysaika oli Naantalissa vain 0,22 tuntia, kun valtakunnallisesti luku oli 10,45 tuntia. Yhtiössämme onkin investoitu pitkäjänteisesti verkon kuntoon ja säävarmuuteen, kertoo Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Tänä vuonna yhtiön korvausinvestoinnit keskittyvät edelleen toimitusvarmuuden parantamiseen. Yhtiö jatkaa muun muassa sähköverkon maakaapelointia ja verkostoautomatiikkaa. Sähkömarkkinalaki velvoittaa yhtiöt saattamaan sähköverkot paremmin sääilmiöitä ja myrskyjä kestäviksi vuoteen 2028 mennessä. Naantalin Energian pienjänniteverkosta on maan sisässä jo 78 prosenttia ja keskijänniteverkosta 58 prosenttia.

– Suurin yksittäinen uusinvestointimme tänä vuonna on uuden Kukolanvainio 2 -asuinalueen sähköverkon rakentaminen. Lisäksi rakennamme uusia muuntamoja keskustan alueelle ja Luonnonmaalle.

Siirtohintoihin maltillinen korotus

Naantalin Energia nostaa sähkön siirtohintoja 1. huhtikuuta alkaen. Siirtohintojen nousu kasvattaa tyypillisen kerrostaloasukkaan sähkölaskua noin 1,50 euroa kuukaudessa ja omakotitalon suoran sähkölämmittäjän laskua noin 3,30 euroa kuukaudessa. 

– Myös hinnankorotuksen jälkeen Naantalin Energian siirtohintojen taso on valtakunnan keskitasoa. Sähkönsiirrosta perittävillä maksuilla rahoitetaan sähköverkon investointeja ja kunnossapitoa. Lisäksi kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy:n kantaverkkomaksut sekä sähköverkkotoimintaan tarvittavien palveluiden kustannukset ovat nousseet, kertoo Pasi Haarala. 

Lämmin talvi laski sähkönkulutusta

Naantalin Energia siirsi viime vuonna sähköä 124,6 miljoonaa kilowattituntia (124,6 GWh). Sähkön käyttö väheni kaikkiaan 1,6 prosenttia vuodesta 2016. 

– Naantalissa sähkönkulutus pieneni erityisesti tammikuussa ja marraskuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Nämä kuukaudet olivat Naantalin seudulla lämpimämpiä kuin vuonna 2016, jolloin talvikuukaudet olivat hyvin kylmiä. Viime vuonna kulutus pysyi lähes samalla tasolla yksityistalouksissa sekä pienyrityksissä. Sen sijaan suurteollisuuden sähkönkulutus laski vuoteen 2016 verrattuna 5,7 prosenttia. 

Teollisuudessa energiatehokkuuteen on selvästi panostettu, koska laskutrendi on jatkunut jo usean vuoden ajan, sanoo Pasi Haarala. 

– Energiatehokkuus ja alueellemme osuneet suurteollisuuden seisokit ovat yksi selkeä syy viime vuoden notkahdukseen. Sen sijaan kotitalouksien ja pkt-sektorin sähkönkulutus on ollut nousussa viimeisten kolmen vuoden ajan. Vielä ei kuitenkaan olla ihan samalla tasolla kuin huippuvuonna 2010, jolloin oli todella kylmä vuosi.

Kotitalouksien osalta kulutuksen kasvua selittävät muun muassa lisääntyneet maa- ja ilmalämpöpumput. Myös sähkökäyttöisiä laitteita on kotitalouksissa entistä enemmän, ja myös hybridi- ja sähköautojen suosio on selkeässä kasvussa.

Koko Suomessa sähkönkulutus pysyi edellisen vuoden tasolla. Valtakunnallisesti sähköä käytettiin viime vuonna 85,5 terawattituntia eli 0,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Takaisin
Ota yhteyttä