Siirry sisältöön

Naantalin Energian kannattavuus hyvä

Julkaistu: 20.4.2017

Naantalin Energia Oy:n liikevaihto kasvoi vuonna 2016 noin kymmenen prosenttia 9,6 miljoonaan euroon. Tämä johtui pääosin siirretyn energiamäärän ja siirtohinnan noususta sekä urakoinnin kasvusta. Tulos ennen siirtoja ja veroja lähes tuplaantui 0,8 miljoonaan euroon. Tulosta paransivat muun muassa sähkönsiirron kasvu sekä siirtohinnan korotus. Tiistai-iltana pidetty yhtiökokous päätti pitää yhtiön hallituksen kokoonpanon ennallaan.

Naantalin Energian sähköverkkoliiketoiminnan liikevaihto nousi viime vuonna noin 12 prosenttia 3,6 miljoonaan euroon. Sähköä siirrettiin 126,7 miljoonaa kilowattituntia. Sähkönkulutus kasvoi yhtiön toimialueella noin neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui kylmän talven tuomasta lisäkulutuksesta. 

– Vuoden 2016 tammi-, marras- ja joulukuu olivat kylmiä, mikä kasvatti kotitalouksien ja pienyritysten sähkönkulutusta. Teollisuudessa sähkönkulutus pysyi lähes samalla tasolla kuin vuonna 2015, sanoo Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Sähköverkkoliiketoiminnassa tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi noin 92 prosenttia 0,8 miljoonaan euroon. Tulosta paransivat siirretyn sähkön määrän kasvu sekä yhdeksän prosentin korotus siirtohintaan vuoden 2016 alussa. 

– Siirtohintojen korotus oli varsin maltillinen verrattuna moniin muihin toimijoihin. Nousu johtui kantaverkkomaksujen noususta sekä vuonna 2013 voimaan tulleesta sähkömarkkinalaista, joka velvoittaa yhtiöt saattamaan sähköverkot paremmin sääilmiöitä ja myrskyjä kestäviksi.

Myydyn sähkön määrä kasvoi, hinnat laskivat 

Sähkönmyyntiliiketoiminnan liikevaihto kasvoi noin kolme prosenttia 5,1 miljoonaan euroon. Kasvu johtui kasvaneesta energiamäärästä.

Liiketoiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -0,1 miljoonaa euroa, kun luku vuotta aikaisemmin oli -0,3 miljoonaa euroa. Tappio väheni mm. paremmin onnistuneen sähkönhankinnan ja hinnansuojausten takia. 

– Sähkön markkinahinnat pysyivät vuoden 2016 aikana erittäin alhaisella tasolla. Taantuma vähensi kysyntää. Lisäksi Pohjoismaissa tuetaan voimakkaasti uusiutuvaa voimantuotantoa, mikä osaltaan pitää hinnat alhaisina myös talvikaudella, kertoo Pasi Haarala. 

Myös Naantalin Energia alensi kahden määräaikaisten myyntituotteidensa hintoja maaliskuussa 2016. Lisäksi yhtiö toi markkinoille Kvartaali- ja SPOT-tuotteet, jotka on kohdistettu erityisesti markkinoita aktiivisesti seuraaville hintatietoisille asiakkaille. 

– Markkina on muuttumassa yhä enemmän vaihtuvahintaisiin tuotteisiin, joissa hintavaihtelun riskiä siirretään asiakkaille.

Investoinnit verkon toimintavarmuuteen 

Naantalin Energian investoinnit olivat vuonna 2016 noin 1,0 miljoonaa euroa, joista yli 95 prosenttia käytettiin sähköverkon laajentamiseen, uusimiseen ja ylläpitoon. Sähköverkkoa laajennettiin ja parannettiin muun muassa Kukolanvainiossa. Muut investoinnit kohdistuivat tietojärjestelmiin, koneisiin ja kalustoon. 

– Verkostoinvestoinnit tulevat jatkossa olemaan noin miljoonan euron luokkaa vuosittain aina vuoteen 2028 asti. Investoinnit kohdistuvat nykyisen verkon vahvistamiseen, käytettävyyden parantamiseen ja uudisalueiden rakentamiseen, kertoo Pasi Haarala.  

Vuonna 2017 Naantalin Energian investoinnit tulevat olemaan ennätyksellisen korkeat, noin 2,8 miljoona euroa. Yhtiö tekee yhtiön lähihistorian suurimman yksittäisen investoinnin, kun Karvetin ja Luonnonmaan välille rakennetaan uusi 110 kilovoltin alueverkko ja Armonlaaksontien varrella olevat 20 kilovoltin ilmalinjat maakaapeloidaan. Investoinnin suuruus on 1,65 miljoonaa euroa.  

Samalla yhtiö rakentaa Humaliston - Sokerirannan alueella noin 600 metriä pitkän 110 kilovoltin maakaapelin uudelle, rakennettavalle kytkinasemalle, josta Finnfeeds Finland Oy:n tehdas liittyy Naantalin Energian 110 kV:n alueverkkoon. 

Hallitus jatkaa entisellä kokoonpanolla 

Naantalin Energian 18.4.2017 järjestetty yhtiökokous päätti pitää yhtiön hallituksen kokoonpanon entisellään. Hallituksen jäsenet ovat Riitta Alho, Heikki Jyrkkä, Matti Rantanen, Martti Sipponen ja Kristiina Sunell. Varajäsenet ovat Antti Ahti ja Jonny Henriksson. Hallitus valitsi järjestäytymis-kokouksessaan puheenjohtajaksi Matti Rantasen ja varapuheenjohtajaksi Martti Sipposen.   

Naantalin Energia Oy:n keskeisiä tunnuslukuja

Taulukon kuvaus
  2016 2015
 Liikevaihto, euroa
9 662 552,88
 9 142 071,16
 Sähköverkkoliiketoiminta 3 610 277,67
 3 222 009,17
 Sähkönmyyntiliiketoiminta 5 111 657,71
 4 970 891,46
Tuotantoliiketoiminta 257 270,67
 343 818,45
 Urakointiliiketoiminta 683 346,83
 605 352,08
 Liikevoitto, euroa
 796 931,58
 458 175,78
 Tilikauden tulos, euroa
628 021,52
 324 101,86
 Oman pääoman tuotto, %
 11,4 6,3
 Henkilöstö keskimäärin, kpl
 14 14

Lisätietoja: toimitusjohtaja Pasi Haarala, Naantalin Energia Oy, puh. 044 023 4644Takaisin
Ota yhteyttä