Siirry sisältöön

Naantalin Energian kannattavuus kohtuullinen - lämmin loppuvuosi pienensi sähkönkulutusta

Julkaistu: 8.4.2014

Naantalin Energia OY:n liikevaihto pieneni vuonna 2013 noin 9 prosenttia 7,5 miljoonaan euroon. Tämä johtui pääosin lämpimästä loppuvuodesta, mikä vähensi energian kulutusta. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 0,5 miljoonaa euroa.

– Saavutimme positiivisen tuloksen kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella, vaikka poikkeuksellisen lämmin jakso marras-joulukuussa heikensi kannattavuutta ennätysvuoteen 2012 verrattuna. Lokakuun loppuun asti olimme liikevaihdossa ja kannattavuudessa suunnitellulla tasolla, kertoo Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Naantalin Energian sähköverkkoliiketoiminnan liikevaihto laski viime vuonna noin 2 prosenttia 3,3 miljoonaan euroon. Sähköä siirrettiin noin 128 miljoonaa kilowattituntia, mikä on hieman alle 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Sähköverkkoliiketoiminnassa tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 0,5 miljoonaa euroa.

– Teollisuudessa sähköä siirrettiin saman verran kuin edellisenä vuonna, mikä on hyvä merkki paikallisen yritystoiminnan tilanteesta. Sen sijaan lämmin loppuvuosi laski kotitalouksille ja pk-sektorille siirretyn sähkön määrää yli 2 prosenttia.

Sähkön myynti väheni ja hinnat laskivat


Sähkönmyyntiliiketoiminnan liikevaihto pieneni 14 prosenttia 3,8 miljoonaan euroon, mikä johtui muun muassa ulkopuolisen myynnin suunnitelmallisesta vähentämisestä sekä alentuneesta myyntihinnasta. Liiketoiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 15 000 euroa. Liikevaihtoa ja kannattavuutta heikensivät myös lämmin loppusyksy sekä alentuneet sähkön kuluttajahinnat.

– Sähkön markkinahintojen lasku näkyi myös Naantalin Energian hinnoissa. Alensimme sähkön myyntihintaa kaksi kertaa viime vuonna ja jo kerran tänä vuonna. Sähkön myyntihinta on pysynyt pitkään alhaalla ja uskon, että sama kehitys jatkuu myös lähitulevaisuudessa, kertoo Pasi Haarala.

Investointeja verkostoon ja tietojärjestelmiin

Naantalin Energian investoinnit kasvoivat 37 prosenttia 2,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Verkoston laajentamiseen ja ylläpitoon käytettiin 0,8 miljoonaa euroa. Sähköverkkoa laajennettiin ja parannettiin muun muassa Itä-Immasen alueella. Ensimmäiset LED-katuvalot asennettiin Lietsalan ja Sammalkallion alueelle.

Merkittävin yksittäinen investointi, 0,6 miljoonaa euroa, oli Fingridin uuden kytkinlaitoksen liittymän hankinta. Karvetin muuntoaseman saneeraus ja toimitilojen laajennus jatkui maaliskuuhun 2013. Myös tietojärjestelmiin investoitiin edelleen.

– Naantalin Energian toiminta-alueen sähköverkostot ovat hyväkuntoisia, ja niiden ylläpidolla luodaan toimintavarmuutta ja turvallisuutta myös tulevaisuudessa. Tästä syystä vuosittaiset korvausinvestoinnit
ovat myös jatkossa korkealla tasolla, kertoo Pasi Haarala.

Naantalin Energia otti viime vuonna käyttöön verkkopohjaisen OnLine-palvelun. Palvelun hyödyntäminen parani vuoden aikana, kun etäluettavat mittarit saatiin kaikkien asiakkaiden käyttöön ja järjestelmät integroitua. Palvelun kautta asiakkaat voivat seurata omaa sähkönkulutustaan, selata laskutus- ja asiakastietojaan, lukea asiakastiedotteita ja jatkossa tehdä myös sähkösopimuksia.

– Olemme viime vuoden aikana parantaneet viestintävalmiuksiamme merkittävästi. Tavoitteena on parantaa tiedottamista erityisesti poikkeustilanteissa. Otimme käyttöön verkostohäiriöistä kertovan karttasovelluksen, josta asiakkaat näkevät sähkökatkojen sijainnin ja laajuuden. Lisäksi tiedotamme aktiivisesti Facebook-sivullamme.

Tavoitteena positiivinen tulos vuonna 2014

Sähkön myyntiliiketoiminnassa Naantalin Energia pyrkii positiiviseen tulokseen myös vuonna 2014. Yhtiön investoinnit tulevat olemaan noin 1,1 miljoonaa euroa. Ne kohdistuvat sähköverkon rakentamiseen ja ylläpitoon muun muassa Humaliston ja Karjaluodon-Pirttiluodon alueilla.

Naantalin Energia osti helmikuussa 2014 noin 4,3 megawatin tuotanto-osuuden tuuli-, puu- ja turvevoimaa omistavasta Katternö Kraft -yhtiöstä. Tuotanto-osuus kattaa 10–15 prosenttia Naantalin Energian sähkönmyynnin määrästä. Oma energiantuotanto vähentää sähkön hankintahintariskiä.

– Meillä on maaliskuun alusta lähtien ollut omaa sähköä, kun tähän asti olemme hankkineet sähkön sataprosenttisesti ostosähkönä pohjoismaisilta markkinoilta. Oma tuotanto parantaa yhtiön kannattavuutta pitkällä jänteellä sekä tuo omavaraisuutta hankintaan ja vakautta sähkön hinnoitteluun, Haarala kertoo.

Hallitus jatkaa entisellä kokoonpanolla

Naantalin Energian 7.4.2014 järjestetty yhtiökokous päätti pitää yhtiön hallituksen kokoonpanon entisellään. Hallituksen jäsenet ovat Riitta Alho, Heikki Jyrkkä, Matti Rantanen, Martti Sipponen ja Kristiina Sunell. Varajäsenet ovat Antti Ahti ja Jonny Henriksson. Hallitus valitsi järjestäytymis-kokouksessaan puheenjohtajaksi Matti Rantasen ja varapuheenjohtajaksi Martti Sipposen.


Lisätietoja: toimitusjohtaja Pasi Haarala, Naantalin Energia Oy, puh. 02 436 2911

Avainsanat Sähkömarkkinat , Sähkön myynti, Sähkön siirto , Sähköverkko, Sähköverkko, sähköverkkotoiminta


Takaisin
Ota yhteyttä