Siirry sisältöön

NAANTALIN ENERGIA paransi kannattavuuttaan v. 2011

Julkaistu: 3.4.2012

Naantalin Energia Oy:n liikevaihto pieneni 11 prosenttia 8,4 miljoonaan euroon vuonna 2011. Tilikauden liikevoitto kuitenkin parani 147 prosenttia 0,8 miljoonaan euroon.

Naantalin Energia Oy:n liikevaihto pieneni 11 prosenttia 8,4 miljoonaan euroon vuonna 2011. Tilikauden liikevoitto kuitenkin parani 147 prosenttia 0,8 miljoonaan euroon. Liiketulosta paransivat onnistunut sähkön hankinta ja myyntihinnoittelu. Vaikka monet epävarmuustekijät hankaloittavat loppuvuoden ennakointia, ovat näkymät kuluvalle vuodelle varovaisen myönteiset. Runsaasti tarjolla oleva vesivoima ja sähkön kysynnän väheneminen laskevat sähkön markkinahintaa.


Naantalin Energian sähkön siirtoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi viime vuonna kolme prosenttia 3,1 miljoonaan euroon. Sähköä siirrettiin noin 128 miljoonaa kilowattituntia, mikä on lähes neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Liikevoitto siirtoliiketoiminnassa heikkeni noin kaksi prosenttia 0,7 miljoonaan euroon.


- Sähkönkulutuksen pieneneminen viime vuonna johtuu pääosin poikkeuksellisen lämpimästä loppuvuodesta, kun taas vertailuvuonna 2010 marras- ja joulukuu olivat erittäin kylmiä, kertoo Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala.


Tapani- ja Hannu-myrskyt vuoden lopussa aiheuttivat Naantalin Energian verkkoalueella laajempia sähkökatkoja kuin koskaan aiemmin yhtiön historiassa. Myrskyvaurioiden korjausta nopeutti kuitenkin oma, alueen tunteva henkilöstö. Valtaosalla Naantalin Energian asiakkaista sähkökatkot kestivät alle puoli tuntia. Lisäksi jo pitkään määrätietoisesti tehty maakaapelointi vähensi vaurioita.


Oikein ajoitettu ja mitoitettu hankinta paransi kannattavuutta

Sähkön myyntiliiketoiminnan liikevaihto pieneni 19 prosenttia 4,9 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan liikevoitto nousi kuitenkin positiiviseksi, kun se vielä vuonna 2010 oli 0,4 miljoonaa euroa tappiolla.


- Vähensimme strategiamme mukaisesti oman toiminta-alueemme ulkopuolista myyntiä sitä mukaa kun sopimukset päättyivät. Tämä pienensi myyntiliiketoiminnan liikevaihtoa, mutta paransi kannattavuutta. Ennen kaikkea onnistuimme erinomaisesti sähkön hankinnassa, kertoo Pasi Haarala.


Vuosi 2011 oli ensimmäinen vuosi, jolloin sähkö hankittiin kokonaisuudessaan uuden riskikäsikirjan ja uusien toimintatapojen mukaisesti. Niiden avulla hankinnan suunnittelua ja energiamäärien ennustamista pystyttiin täsmentämään edelleen. Aktiivinen hankinta yhdessä markkinaehtoisen myyntihinnoittelun kanssa tuotti selvästi paremman myyntikatteen kuin aiempina vuosina, ja myyntiliiketoiminnan tulos saatiin positiiviseksi.


Uusi asiakastietojärjestelmä käyttöön - etäluettavat mittarit käytössä 75 prosentilla

Vuoden 2011 suurimmat investoinnit olivat verkoston laajentaminen ja korvausinvestoinnit, joihin käytettiin 0,6 miljoonaa euroa. Tietojärjestelmiä, koneita ja kalustoa uudistettiin 0,2 miljoonalla eurolla. Uusi asiakastietojärjestelmä oli käytössä ensimmäisen kokonaisen vuoden.


- Järjestelmän käyttöönottoon on liittynyt paljon koulutusta sekä uusien toimintatapojen oppimista. Järjestelmä vastaa viranomaisten vaatimuksiin, joilla haetaan asiakkaille reaaliaikaista tietoa energian käytöstä ja tuntitasoista kulutuksen mittausta. Asiakkaiden suuntaan selvin muutos oli sähkölaskun selkiytyminen, sanoo Pasi Haarala.


Etäluettavien mittareiden asentamista jatkettiin, ja tällä hetkellä noin 75 prosenttia Naantalin Energian asiakkaista on etäluennassa. Tavoitteena on, että vuoden 2013 loppuun mennessä etäluenta on käytössä kaikilla asiakkailla. Vuoden 2012 aikana otetaan käyttöön myös OnLine-palvelut, joiden avulla asiakas pystyy katsomaan omia laskujaan ja kuukausilukemiaan internetin kautta.


Näkymät vuodelle 2012 varovaisen myönteiset

Vuonna 2012 siirtoliiketoiminnan tuloksen ennustetaan hieman kasvavan hinnankorotuksen myötä. Myyntiliiketoiminnassa Naantalin Energia pyrkii edelleen positiiviseen tulokseen.


- Uskon, että vuoden 2011 lopulla ja 2012 alussa nähty markkinahinnan lasku vaikuttaa sähkön kilpailuttamisen lisääntymiseen. Lisäksi vesivoimaa on markkinoilla tarjolla runsaasti ja maailmantalouden epävarmuus vähentää kysyntää - molemmat tekijöitä, jotka laskevat osaltaan markkinahintaa. Loppuvuonna epävarmuustekijöitä on paljon, ja siksi kuluvaa vuotta on melko hankala ennakoida, arvioi Pasi Haarala.


- Hankinnan ja myynnin tasapainossa pitäminen on edelleen tärkeää onnistumisessamme. Sähkön suojaushinta on järkevämmällä tasolla kuin vuonna 2011, ja sähkön myyntihinta pidetään markkinahinnan mukaisena. Suurimmat myyntiliiketoiminnan riskit ovat edelleen talvikuukausien lämpötilavaihtelut ja sähkön markkinahintojen vaihtelu.


Vuonna 2012 yhtiön investoinnit nousevat noin 1,3 miljoonaan euroon. Investoinnit kohdistuvat sähköverkon uudistamiseen ja toimintavarmuuden parantamiseen sekä etäluettavien mittareiden asentamiseen ja toimitilojen kunnostamiseen.Takaisin
Ota yhteyttä