Siirry sisältöön

Hakutulokset

Yhtiön lähivuosien suurin yksittäinen investointi on valmis ()
tiömme suurin yksittäinen investointi on valmistunut lokakuun alussa. Ty...

Naantalin Energian iso investointi on valmis(Uutinen)
n kasvanut Luonnonmaalla. Investointia aikaisti se, että Finnfeeds Finland Oy:n sähköntarve on kasvanut ja yhtiö tarvitsi liittymän 110 kilovo...

Iso investointi menossa Naantalissa ()
iömme suurin tämän vuoden investointi on 110 kV:n alueverkon rakentamine...

Naantalin Energian investoinnit parantavat toimitusvarmuutta ()
osenttia koko vuoden 2017 investointibudjetistamme. ]]> ...

Karvetin päämuuntoaseman muutostyöt valmistuivat (Uutinen)
Naantalin Energian investointi turvaa sähkönjakelua myös poikkeustilanteissa Karvetin muuntoaseman saneeraus ja toimitilojen laajennus o...

Naantalin Energia käynnistää lähihistoriansa suurimman investoinnin(Uutinen)
ääntyminen Luonnonmaalla. Investointia aikaisti Finnfeeds Finland Oy:n sähkön kapasiteetti-tarpeen kasvu ja liittymän suurentaminen 110 kilovo...

Naantalin Energian kannattavuus jatkui hyvänä(Uutinen)
ylläpitoon. Vuoden suurin investointi oli 110 kilovoltin alueverkko Karvetista Kukolan sähköasemalle ja samassa yhteydessä toteutettu Finnfeed...

Naantalin Energia investoi tuulivoimaan (Uutinen)
nö Kraft Oy omistaa osan. Investointien yhteisarvo on noin 106 miljoonaa euroa, ja Naantalin Energian osuus tästä on noin kaksi prosenttia.&nb...

Naantalin Energian kannattavuus parani vuonna 2012 (Uutinen)
Suurin yksittäinen investointi, 0,4 miljoonaa euroa, oli Karvetin muuntoaseman saneeraus ja toimitilan laajennus. Karvetin remontti jat...

Yhtiökokous vahvisti Fennovoima-osuuden hankkimisen(Uutinen)
ijoitettavan ydinvoimalan investointivaiheen rahoitukseen ja rakentamiseen. Tulevaisuudessa omalla sähköntuotannolla voidaan kattaa noin kolma...

Naantalin Energian kannattavuus kohtuullinen - lämmin loppuvuosi pienensi sähkönkulutusta(Uutinen)
r>Merkittävin yksittäinen investointi, 0,6 miljoonaa euroa, oli Fingridin uuden kytkinlaitoksen liittymän hankinta. Karvetin muuntoaseman sane...

Naantalin Energialle aurinkopaneelit Karvetin toimipisteen katolle(Uutinen)
elien hankintaan tarjolla investointiavustusta...

Naantalin Energian alueella hyvin vähän jakeluhäiriöitä(Uutinen)
">– Suurin yksittäinen uusinvestointimme tänä vuonna on uuden Kukolanvainio 2 -asuinalueen sähköverkon rakentaminen. Lisäksi rakennamme uusia...

Naantalin Energian liikevaihto kasvoi(Uutinen)
Suurin yksittäinen korvausinvestointimme liittyy Rymättyläntien ja Särkänsalmentien varsille vedättäviin kaapeleihin ja putkituksiin. Tällä va...

Uudet lämmitysmuodot, sähköautojen lataus ja kylmä talvi kasvattivat Naantalin Energian liikevaihtoa(Uutinen)
>– Normaalien investointien lisäksi rakennamme asuntomessualueelle aurinkoenergiapuiston, joka maksaa noin 180 000 euroa. Vuo...

Aurinkoenergia on sijoitus tulevaisuteen()
maakaapeloinneilla, johon investointitarve Suomessa on kaikkiaan 8,6 mil...

Paikalliset haasteet ()
vat verkon laajuudesta ja investointien tarpeesta johtuen hyvinkin erila...

Asiakkaan etu laatuvalttina ()
Maakaapelointi on kallis investointi, jolla taataan sähkön toimitusvarm...

Leudot talvet ja suuri sähkölasku ()
ta esimerkiksi jatkamalla investointien määräaikaa, mikä sallisi myös ma...

110 vuotta naantalilaista sähköä()
nki, joten jokainen tehty investointi toimii myös kaupungin hyväksi. ]]>...

Sähköautojen latauslaitteiden kartoitus ja valinta asiantuntijan avulla()
n palveluiden valinnassa. Investointi laitteisiin ja palveluihin kannatt...

Puhdas sähkö syntyy tuulten tuiverruksesta()
koneita ja laitteita. Alkuinvestointi vie rahaa, mutta samalla sähkölask...

Ota yhteyttä