Naantalin Energia i korthet

Naantalin Energia är ett lokalt eldistributionsbolag. Bolaget som grundades år 1912 och ägs av Nådendals stad erbjuder förmånliga och högklassiga eltjänster i närområdet med hjälp av ett partner- och leverantörsnätverk.

I tilläggtill eldistributionen upprätthåller Naantalin Energia ett högklassigt elnät iNådendal. Med en över hundraårig historia bakom sig och en erfaren arbetsstyrkapå 14 personer tillgodoser Naantalin Energia behoven hos en varierad kundkretsav hushålls- och industrikunder. 

Naantalin Energias starkaste sida är bolagets engagemang i det lokala samhälletdär vi verkar. Personalen utbildas i kundorientering och deras kunskap omregionen är i en klass för sig, vilket gör det möjligt för oss att betjäna kundernapå ett säkert och effektivt sätt. Våra kunder drar nytta av fördelarna hos enmindre organisation som erbjuder personlig betjäning och lyssnar på kunderna.Naantalin Energia upprätthåller låga kostnadsnivåer och är denkonkurrenskraftigaste aktören i området.

Nätbaseradelösningar i framtiden


För närvarande köper vi 85-90 % av vår energi från den nordiska elbörsenNordPool. Resterande 10–15procent produceras genom med vind-, trä- och torvenergi från finländskaKatternö Kraft Oy Ab, där Naantalin Energia år 2014 köpte en produktionsandelpå cirka 4,3 megawatt. I2010 fattade vi beslutet att investera i kärnkraft via Fennovoima – en ny aktörinom den finska energiproduktionen.

Naantalin Energia började år2011 installera fjärravlästa elmätare [Automatic Meter Reading (AMR) systems]och mätarna finns nu installerade hos samtliga kunder. Med hjälp av AMR kan vi betjäna våra kunder bättre med nätbaseradelösningar. Vi är även med iLiikennevirta Oy, en ny landsomfattande operatör som erbjuder laddstationer förelbilar.

Det är viktigt för oss att fortsätta utveckla vårt utbud utifrån kundernasbehov och vi strävar därför efter att bibehålla vår lokala konkurrenskraft ochfortsätta vara innovativa i vårt tjänsteutbud. Vår kärnmålsättning är atttillhandahålla enkla och behändiga tjänster som kunderna kan användahemifrån. 

Pasi Haarala,verkställande direktör:


”Med betoning på pålitlighet strävar vi efter effektiv energihantering genomatt betjäna våra kunder professionellt, konsekvent säkerställa förmånligapriser, främja rationell energianvändning och söka miljövänliga lösningarnärhelst det är möjligt. 

Även om vi är ett lokalt fokuserat bolag har vi också planer på att såsmåningom expandera till grannkommunerna för att utöka verksamheten.”

Kontakta oss:

Tuulensuunkatu 8
21100 Nådendal

Postadress:
PL 33
21101 Nådendal

tel: (02) 436 2900
fax: (02) 436 2910

e-mail: förnamn.efternamn
(at)naantalinenergia.fi

Ota yhteyttä