Tietoa urakoitsijoille

Sähkösuunnittelu on tärkeä osa rakennuksen suunnittelua. Sähköistysratkaisujen valinta vaikuttaa merkittävästi rakennuksen toimivuuteen, energiatalouteen ja myös arvoon.

Hyvä etukäteissuunnittelu ja harkinta takaavat parhaiten toivotun lopputuloksen sekä sähkön ja laitteiden energiatehokkaan käytön.

Varsinaisen suunnitelman tekee sähkösuunnittelija tai suunnitelmia tekevä sähköurakoitsija. Hyvän sähkösuunnitelman perusteella on helppo pyytää ja vertailla asennuksen urakkatarjouksia.

Sähköurakoitsijan kanssa tehdään kirjallinen sopimus, jossa on otettu huomioon kaikki sähköurakointiin liittyvät yksityiskohdat. Urakkasopimuksessa kannattaa mainita urakoisijalle kuuluvasta käyttöönottotarkastuksesta ja uusien sähkölaitteiden ja -asennusten käytön opastuksesta. Tarkastuksesta syntyvä pöytäkirja, laitteiden käyttöohjeet ja talon piirustukset on hyvä tallettaa mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Sähköasennuksia saavat tehdä vain TUKESin valvomat urakoitsijat. Omakotitalon sähkötöitä tekee urakoitsija, jolla on sähköpätevyys 1 tai 2 (tai aiemmat A-, B- tai C- urakointioikeus).

Työmaalla sähkötöiden valvoja seuraa urakoitsijan työn laatua ja katsoo, että käyttöönottotarkastus ja sovittu käytön opastus toteutuvat.

Maksullisen varmennustarkastuksen tekee Turvatekniikan keskuksen (TUKES) nimeämät valtuutetut tarkastajat tai tarkastuslaitokset.

Lisätietoa sähköistyksestä löydät sähköala.fi -sivustolta.

Kysy lisää!

Verkostopäällikkö
Jarno Ala-Kokko,
puh. (02) 436 2912

Ota yhteyttä