Yhtiön hallinto

Naantalin kaupunki, joka omistaa Naantalin Energian, nimittää yhtiön hallituksen jäsenet vuosittaisessa yhtiökokouksessa. Nykyisessä hallituksessa on viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Käytännössä samat henkilöt ovat koko kunnallisvaalikauden jäseninä.

Nykyisen hallituksen toimikausi on alkanut yhtiökokouksesta 25.3.2013.

Hallitus:
Matti Rantanenpuheenjohtaja
Martti Sipponenvarapuheenjohtaja
Riitta Alhojäsen
Heikki Jyrkkäjäsen
Kristiina Sunelljäsen
Antti Ahtivarajäsen
Jonny Henrikssonvarajäsen

Naantalin Energian hallitus kokoontuu vuosittain keskimäärin 8-10 kertaa.

Yhtiökokous on yleensä huhtikuussa ja siihen osallistuu omistajan edustajana koko kaupunginhallitus.

Ota yhteyttä