Hallituksen toimintakertomus

Verkkoalueemme sähkönkulutukseen vaikutti aiempaa kahta vuotta kylmemmät talvikuu-kaudet, joiden vaikutuksesta alueemme siirretty energiamäärä nousi pitkästä aikaa. Energian myyntimäärä lisääntyi myös hieman ja myyntihinnat pysyivät matalina. Kilpailijoiden toiminta oli erittäin aktiivista, erityisesti puhelinmarkkinointi näkyi alueellamme.

Lue lisää

Sähköverkkotoiminta

Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella kaikkiaan 125 GWh vuonna 2016.

Lue lisää
Ota yhteyttä