“Energia-alan lisääntyvät haasteet”

Naantalin oman pienen energiayhtiön, Naantalin Energian mahdollisuuksia vastata kuntalaisten tarpeisiin ja suurten kilpailijoiden luomiin paineisiin on epäilty silloin tällöin. Kulunut viisivuotiskausi on kuitenkin häivyttänyt niitä. Myös kuluvan vuoden ensimmäinen puolisko on sujunut odotettua paremmin. Sen kaikki neljä tulosaluetta, sähkön myynti, sähkönsiirto, urakointi ja tuuli- ja turvevoiman liiketoiminta ovat plussalla. Yhtiön omavaraisuusaste on hyvä. Siitä iso kiitos yhtiön johdolle, henkilökunnalle ja edelliselle hallitukselle. 

Kuntavaalien jälkeen nimitetty hallitus on kokoontunut kahdesti. Vanhasta hallituksesta jäljelle jäi vain Riitta Alho, joka on ollut hallituksen jäsen yhtiön perustamisesta, vuoden 1994 alusta alkaen. Ensimmäistä kertaa energiayhtiön hallitusta voitiin laajentaa asiantuntijajäsenillä. Heitä uudessa hallituksessa edustavat Neste Oy:n eläkkeellä oleva toimitusjohtaja Risto Rinne ja Meriaura Groupin toimitusjohtaja Jussi Mälkiä. Hallitus on jo osoittautunut keskustelevaksi ja tehtävästään erittäin innostuneeksi.  

Naantalin omalle energiayhtiölle on ladattu monenlaisia odotuksia. Yhtiön pitää samanaikaisesti tarjota edullista energiaa kuntalaisille, varmistaa kaikissa sääoloissa toimiva sähköverkko sekä hinnoitella ja investoida viranomaisen valvovan silmän alla. Sen pitää myös tuottaa kohtuullista voittoa omistajalleen Naantalin kaupungille. Kun vaatimuslistalle lisätään toive energian tuotannosta uusiutuvilla luonnonvaroilla ja kyky pysyä mukana niin sähköauton vaatimusten kuin aurinkoenergian kehityksessä – mieluusti jopa kehityksen kärjessä, haasteita riittää jatkossakin.  

Energiamarkkinat ovat tällä hetkellä haastavassa asennossa. Sähkön markkinahinta on ollut jo usean vuoden tasolla, joka ei kata kaikkien voimaloiden tuotantokustannuksia. Tuulivoiman vanhat tuotantosopimukset ovat kannattavia tariffiin sisältyvän valtion tuen ansiosta, mutta uusien tuulivoimapuistojen rakentamista hidastaa epätietoisuus uusien tariffien tasosta ja sopimusten kestosta.  

Naantalin Energia ostaa sähkön vapailta markkinoilta ja myy sen edelleen asiakkailleen sopimushinnoilla. Yhtiö on mukana pienellä osuudella myös tuuli- ja turvetuotannossa sekä Fennovoiman ydinvoimahankkeessa.  

Sähkön siirtohinnoittelu on herättänyt runsaasti keskustelua. Markkinoilla on nähty rajujakin hinnankorotuksia. Niihin nähden korotukset Naantalissa ovat olleet kohtuullisia. Hinnoitteluun tuli lisää liikkumavaraa sen jälkeen, kun eräiden myrskyvahinkojen korjaamiseen kului Suomen oloissa kohtuuttoman pitkiä aikoja. Täytyy kuitenkin muistaa, että siirron hinnassa verojen osuus on suuri ja niiden korotusten vaikutus hintaan on ollut moninkertainen yhtiöiden tekemiin korotuksiin nähden viimeisen 20 vuoden aikana.  

Aurinkoenergian suosio on voimakkaassa kasvussa. Vauhtia hidastaa lähinnä kotitalouksien epätietoisuus laitteiden järkevästä hintatasosta ja järjestelmien toimivuudesta. Siinä kehityksessä kaupungilla ja sen omalla energiayhtiöllä soisi olevan jatkossa entistä merkittävämpi rooli. Paineista ja haasteista huolimatta on tärkeää, että naantalilaiset kokevat saavansa energian luotettavasti ja kilpailukykyiseen hintaan.

Terveisin,
Juha Haapakoski
Naantalin Energian hallituksen puheenjohtaja

Naantalin Energia Hallitus

Kuvassa Naantalin Energian uusi hallitus: puheenjohtaja Juha Haapakoski (vas.) sekä jäsenet Samuli Santalahti, Riitta Alho, Kimmo Aho, Risto Rinne, Leena Haanpää ja Jussi Mälkiä (oik.).

Naantalin Energian hallitus

Naantalin kaupunki, joka omistaa Naantalin Energian, nimittää yhtiön hallituksen jäsenet vuosittaisessa yhtiökokouksessa.

Nykyinen hallitus on nimetty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.6.2017. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista kaksi on asiantuntijoita.

Lue lisää hallituksesta

Ota yhteyttä