Yläkuvan otsikko

Tilapäisliittymät rakentamisessa

Kun olet rakentamassa ja tarvitset jo rakentamisen aikana sähköä, niin yksi vaihtoehto on ns. tilapäisliittymä. Ensisijaisesti parempi on kuitenkin pyrkiä tekemään aina pysyvä liittymissopimus.

Tilapäisliittymästä tehdään aina kirjallinen liittymissopimus ja se laskutetaan tapauskohtaisesti. Tilapäisten liittymien liittymismaksua ei palauteta liittyjälle.

Tilapäisen liittymissopimuksen maksimivoimassaoloaika on kaksi vuotta sähköntoimituksen alkamispäivästä. Sopimus päättyy tämän ajan kuluttua ilman erillistä irtisanomista. Mikäli liittymää halutaan käyttää tämän jälkeen, on tilapäinen liittymä muutettava pysyväksi liittymäksi maksamalla hinnaston mukainen liittymismaksu.

Jos tilapäinen liittymä ei sijaitse olemassa olevan sähköverkon välittömässä läheisyydessä, joudutaan rakentamaan tilapäinen liittymisjohto. Tilapäinen liittymisjohto tehdään kokonaisuudessaan laskutustyönä. Liittyjä voi rakentaa tilapäisen liittymisjohdon hallinnassaan olevan alueen osalta. Tällöin liittymän mittaus ja pääsulakkeet sijoitetaan liittyjän rakentaman johdon alkupäähän.

Tapauksissa, joissa tarvittavaa sähkötehoa ei voida antaa pienjänniteverkosta tai työmaan sähkölaitteet voivat häiritä muiden liittyjien sähkönkäyttöä, tilapäisliittymä toteutetaan keskijänniteliittymänä. Työmaa-aikaisen muuntamon hankinta ja käyttö kuuluu liittyjän vastuulle.

Mikäli ennalta tiedetään sähkönkäyttötarpeen jäävän lyhytaikaiseksi, kuten rakennustyömailla, huvitilaisuuksissa, yms. ei liittymismaksua peritä.

Lisätiedot ja tilaukset:

Jarno Ala-Kokko
puh. (02) 436 2912

Ota yhteyttä