Yläkuvan otsikko

Tietoa omakotitalon rakentajalle

Kun olet rakentamassa uutta kiinteistöä, lue nämä ohjeet huolella.

Liittymisehdot

Naantalin Energia Oy:n sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan yleisiä liittymisehtoja ja Naantalin Energian liittymien hinnoitteluperiaatteita. Kyseiset ehdot ovat katsottavissa oikealla olevista PDF-dokumenteista. 

Liittymissopimus

Liittymissopimus on Naantalin Energian ja liittyjän välinen sopimus. Liittymissopimuksella liittyjä saa oikeuden liittyä Naantalin Energian sähköjakeluverkkoon.

Asioita, jotka liittyjän on hyvä selvittää ennen liittymissopimuksen
tekemistä ovat:

  • Rakennuksen tarkka sijainti: kylä/kaupunginosa, talo/kortteli, tila/tontti
  • Rakennuksen koko ja sijoittuminen tontille (piirustukset)
  • Mittauskeskuksen sijoituspaikka
  • Lämmitysmuoto
  • Pääsulakkeiden koko


Liittymismaksu

Liittymismaksu määräytyy liittymän sijainnin ja pääsulakkeiden koon mukaan Naantalin Energian liittymien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Kytkentämaksu, liittymisjohto ja mittauskeskus eivät sisälly liittymismaksuun. Liittymismaksut löydät tästä hinnastosta.

Liittymisjohto

Liittymisjohto on liittymissopimuksessa olevan jakeluverkon liittämiskohdan ja mittauskeskuksen välinen kaapeli. Liittymisjohdon voi liittyjä tilata Naantalin Energialta tai sähköurakoitsijalta. 

Mittauskeskus

Mittauskeskuksessa sijaitsevat liittyjän pääsulakkeet ja energiankulutuksen mittaava kWh-mittari. Mittauskeskus on sijoitettava paikkaan, johon Naantalin Energialla on esteetön pääsy. Hyvä sijoituspaikka on esimerkiksi rakennuksen ulkoseinä. Asunnon ryhmäkeskus yhdistetään mittauskeskukseen. Naantalin Energialta voi ostaa mittauskeskuksia, joita asiakas pystyy hyödyntämään myös työmaa-aikaisessa sähkönkäytössä.

Mittarointi

Liittymismaksu ei sisällä mittarointia (kytkentämaksu). Mittauksen toimittaa asianomaista maksua vastaan Naantalin Energia pois lukien virta- ja jännitemuuntajat. 

Avainsanat Liittyjä, Liittymismaksu, Liittymissopimus , Pääsulake

Kysy lisää:

Verkostopäällikkö
Jarno Ala-Kokko,
puh. (02) 436 2912

Lisätietoa rakentajille myös Naantalin kaupungin nettisivuilta

Liittymisehdot LE2014
33 KB, päivitetty 26.5.2015
Liittymismaksun Peruste 1
86 KB, päivitetty 20.5.2014
Ota yhteyttä