Sähkön alkuperä

Myymämme sähkön alkuperä vuonna 2015 oli seuraavan jaon mukainen:

  • Uusiutuvat energialähteet 11,32 %
  • Fossiiliset energialähteet ja turve 42,89 %
  • Ydinvoima 45,79 %


Näistä eri energialähteistä syntyneet hiilidioksidipäästöt ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä ovat:

  • CO2-päästö 277,78 g/kWh
  • Käytetty ydinpolttoaine 1,26 mg/kWh


Uusiutuvat energialähteet ovat: vesivoima, tuulivoima ja biopolttoaineet.
Fossiiliset energialähteet ovat: hiili, maakaasu, öljy ja turve.

Avainsanat Energialähteet, Kilowattitunti (kWh) , Sähkö, Ydinvoima
Ota yhteyttä