Sähkön alkuperä

Myymämme sähkön alkuperä vuonna 2016 oli seuraavan jaon mukainen:

  • Uusiutuvat energialähteet 9,13 %
  • Fossiiliset energialähteet ja turve 47,36 %
  • Ydinvoima 43,51 %


Näistä eri energialähteistä syntyneet sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä ovat:

  • CO2-päästö 287,81 g/kWh
  • Käytetty ydinpolttoaine 1,23 mg/kWh


Uusiutuvat energialähteet ovat: vesivoima, tuulivoima ja biopolttoaineet.
Fossiiliset energialähteet ovat: hiili, maakaasu, öljy ja turve.

Avainsanat Energialähteet, Kilowattitunti (kWh) , Sähkö, Ydinvoima
Ota yhteyttä