Asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset

Asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset on määritelty alan yleisissä sopimusehdoissa ja sähkömarkkinalaissa. Korvaukset hyvitetään automaattisesti sähkölaskuissa, kun sähkönjakelu on keskeytynyt yli 12 tunniksi.

Vakiokorvausten maksaminen perustuu sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin (verkkopalveluehdot, VPE 2010 ja sähköntoimitusehdot, STE 2010), asiakkaiden kanssa tehtyihin verkkopalvelu- ja liittymissopimuksiin sekä toimialan suosituksiin.

Vakiokorvaus maksetaan yli 12 tunnin yhtäjaksoisesta verkkopalvelun keskeytymisestä. Keskeytys katsotaan alkaneeksi, kun verkkoyhtiön voidaan katsoa olevan siitä tietoinen. Korvaussumma perustuu ensisijaisesti asiakkaan arvioituihin vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin ja keskeytyksen yhtäjaksoiseen kestoon. Verkkopalvelumaksuihin sisältyvät siirron perusmaksut ja siirron energiamaksut sekä mahdolliset mittalaitemaksut veroineen (alv ja sähkövero).

Vakiokorvaus hyvitetään tulevilla laskuilla, joiden ajankohdat riippuvat laskutusrytmistäsi. Mahdollisten hyvitysten selvittämiseen kuluu tietysti jonkin verran aikaa, mutta pyrimme ne hoitamaan heti seuraavan laskutuksen yhteydessä.

Vakiokorvaukset määräytyvät sähkökatkon yhtäjaksoisen keston perusteella seuraavasti:

  • 12 - 24 tuntia: 10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 24 - 72 tuntia: 25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 72 - 120 tuntia: 50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • Yli 120 tuntia: 100 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta 

Vakiokorvauksen enimmäismäärä on lain mukaan 700 €.

Vahingonkorvaukset kuuluvat pääsääntöisesti kotivakuutuksen piiriin, joten sähkövahinkojen sattuessa on suositeltavaa ottaa yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön.

Avainsanat Sähkökatko, Sähkömarkkinalaki , Verkkopalvelu , Verkkopalvelumaksu
Ota yhteyttä