Kulutuksen seuranta sähkömittarista

Asiakkaillemme on asennettu pääsääntöisesti kolmea eri mittarimallia, joiden lukemia voi itse halutessaan seurata.

Oikealle on koottu kuvalliset, yhden sivun ohjeet kullekin mittarityypille. Oman mittarityypin erotat mittarin oikeassa yläkulmassa olevasta mallimerkinnästä.

Kulutuksen seuraaminen sähkömittarin näytöltä

Energialukema vaihtelee näytöllä automaattisesti 5 tai 20 sekunnin välein. Näytön alalaidassa oleva nuoli osoittaa tariffitunnistetta. Tariffitunniste kertoo, mistä energialukemasta on kyse.

Tarvittaessa lukemia voi selata myös näytön selauspainikkeella. Jos käytät selauspainiketta, näyttö palaa itsestään perustilaan noin 1 minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta. Perustilan saa palautettua myös painamalla selauspainiketta yhtäjaksoisesti yli 15 sekunnin ajan.

Erilaiset mittarimallit

E120 Gime
309 KB, päivitetty 16.4.2014
E120 Lime
298 KB, päivitetty 16.4.2014
E120 Lt
247 KB, päivitetty 16.4.2014
Ota yhteyttä